Vad är kärnved?

Kärnved är en term som används för att beskriva den ved som finns i mitten av ett träd. Det finns två primära kategorier som används för att beskriva den naturligt förekommande veden i ett träd: kärnved och splintved. I praktiken anses kärnved vara trädets döda kärna som är resultatet av en kemisk omvandling som sker för att stärka trädets centrum när det växer i omfång. De yttre skikten av trä som fortfarande håller på att expandera kallas för splintved. Skapandet av kärnved är en naturligt förekommande process som omvandlar egenskaperna hos trädet i trädets kärna för att bidra till dess motståndskraft mot förruttnelse.

Vissa projekt byggs helt och hållet av kärnved på grund av dess extrema täthet och styrka. Spont kräver en torkperiod även efter att det har skurits till brädor. Kärnved innehåller inte alls lika mycket fukt och är därför mindre benägen att skeva. Även om kärnved kan köpas exklusivt är det dyrare. Kärnved är också mycket eftertraktad för sina unika färgkvaliteter. Eftersom kärnved skiljer sig kemiskt från trädets splintved kommer färgkvaliteten också att vara märkbart annorlunda.

Lämna en kommentar