Vänstersidig superior vena cava försvårar insättning av central linje | BMJ Case Reports

Beskrivning

En 39-årig man med nekrotiserande pankreatit togs in på intensivvårdsavdelningen (ICU). På dag 14 byttes hans högersidiga centrala venkateter (CVC) ut mot en vänstersidig kateter. En bekräftande lungröntgen visade att katetern i stället för att följa sin vanliga väg genom den vänstra brachiocefala venen in i den övre vena cava (SVC), gick katetern rakt ner i det vänstra förmaket (figur 1). En datortomografi av bröstkorgen (figur 2) visade att patienten hade två SVC:er och att patientens vänstersidiga SVC oavsiktligt hade kateteriserats.

Lämna en kommentar