Typer och orsaker till hörselnedsättning

Osaker till hörselnedsättning

Det finns många orsaker till att vi förlorar vår hörsel, men de vanligaste är långvarig exponering för buller och åldrandeprocessen. Andra orsaker är öroninfektioner, genetiska anlag, huvudskador och vissa mediciner. När örat inte fungerar som det ska får hjärnan inte ljud att tolka.

Hörförlust är mycket ofta gradvis, så vi märker inte alltid hur ljud blir svagare med tiden. Vi kan till och med börja glömma vissa av de ljud som vi en gång var vana vid att höra.

Hörselnedsättning har stor inverkan på vårt familjeliv, sociala liv och arbetsliv, eftersom den stör det sätt på vilket vi normalt kommunicerar, vilket är genom att tala och lyssna. Därför kan hörselnedsättning vara isolerande. Personer med hörselnedsättning kan börja dra sig undan från sociala situationer.

De goda nyheterna är att om du har en hörselnedsättning kan du göra något åt den. Regelbunden användning av hörapparater kan förbättra dina relationer med andra, göra dig mer självsäker i sociala situationer och öka din allmänna livskvalitet. Beltone-hörapparater gör samtalen lätta igen och hjälper dig att återknyta kontakten med din omgivning och börja leva livet fullt ut igen.

Typer av hörselnedsättning

En av effekterna av hörselnedsättning är en minskad förmåga att skilja tal från buller. Det är därför som du, om du har hörselnedsättning, kan känna att du hör bra i lugna situationer men inte i bullriga situationer. Det är också vanligt att höga ljud som fågelsång kan försvinna helt och hållet.
Orsakerna till hörselnedsättning varierar och typen av hörselnedsättning bestäms av den del av örat där nedsättningen uppstår. Det finns i allmänhet tre olika typer av hörselnedsättning:

Lämna en kommentar