Snabbt diagnostiskt test för influensa

Ett snabbt diagnostiskt test för influensa (RIDT) visar om en person har en aktuell influensainfektion genom att detektera antigenet för influensavirusets nukleoprotein. Kommersiellt tillgängliga RIDT-test kan ge resultat inom 30 minuter. Dessa resultat kan observeras genom en färgförändring eller andra visuella signaler. För kliniker fungerar RIDT som ett första linjetest som kan bekräftas (särskilt om det är negativt) med traditionella diagnostiska tester. RIDT-testerna gör det också möjligt för kliniker att snabbt inleda antiviral behandling i högriskpopulationer, att formulera effektiva åtgärder för infektionskontroll och att fatta välgrundade beslut om diagnostiska undersökningar. RIDT har visat sig minska antalet röntgenundersökningar av bröstkorgen och blodprover inom den ambulatoriska vården, men inte antibiotikaförskrivning eller tid på akutmottagningen.

En studie drar slutsatsen att ett test genererade falskt negativa resultat 49 procent av gångerna, vilket innebär att det endast upptäckte H1N1 51 procent av gångerna. En annan studie visar att ett annat test genererade falskt negativa resultat 82,2 procent av gångerna, vilket innebar att H1N1 endast upptäcktes i 17,2 procent av gångerna.

Ett test genererade falskt negativa resultat 88,9 procent av gångerna, vilket innebar att H1N1 endast upptäcktes i 11,1 procent av gångerna.

Lämna en kommentar