ReviewDoes serotonin deficit mediated susceptibility to ADHD?

Den begynnande uppmärksamhetsstörningen ADHD (attention-deficit-hyperactivity-disorder) i barndomen kännetecknas av utvecklingsmässigt olämpliga nivåer av hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet. En kronisk brist på serotonin (5-HT) vid synapsen kan utlösa symtom på ADHD. Denna översikt fokuserar på neuroanatomiska, experimentella och kliniska farmakologiska bevis samt på de genetiska underliggande faktorerna för serotoninergisk inblandning i ADHD:s etiologi. Neuroanatomiska undersökningar tyder på att serotonin genom det orbitofrontal-striatala kretsloppet kan reglera beteendemässiga områden som hyperaktivitet och impulsivitet vid ADHD. Studier från djurmodeller av ADHD visar på ett intimt samspel mellan 5-HT och dopaminerga neurotransmissioner. Selektiva serotoninåterupptagshämmare och icke-stimulerande läkemedel som verkar på 5-HT-systemet är dock kliniskt effektiva. De ger mindre allvarliga biverkningar hos patienter utan risk för beroende. Oral administrering av l-tryptofan, aminosyraprekursorn till 5-HT, lindrar ADHD-symptomen avsevärt. Med tanke på den multifaktoriella karaktären hos ADHD har kandidatgen- och genomövergripande associationsstudier föreslagit att varianter av serotoninerga gener är förknippade med ökad risk för ADHD, där varje locus för sig har en blygsam effekt på den totala risken.

Lämna en kommentar