Pinta Island tortoise

Hot och bevarandeRedigera

Flera av de överlevande arterna av Galápagossköldpaddor är utrotningshotade. Minskningen av populationen började på 1600-talet till följd av besök av sjörövare och valfångare. De jagade sköldpaddor som en källa till färskt kött och tog sammanlagt omkring 200 000 sköldpaddor.

I år 1958 fördes getter till ön Pinta och började äta upp en stor del av växtligheten, till nackdel för den naturliga livsmiljön.Ett långvarigt arbete för att utrota getterna påbörjades. I takt med att getpopulationerna minskade återhämtade sig vegetationen. Små träd började förnya sig från de stubbar som getterna lämnat kvar. Höglandsbuskarter, skogsträdsfröplantor, Opuntia kaktusar och andra endemiska arter ökade. År 2003 förklarades Pinta Island vara fritt från getter.

Inom bevarandeinsatser som att eliminera getpopulationerna på Galápagosöarna har man försökt återuppliva ett antal arter av Galápagossköldpaddor genom uppfödning i fångenskap. Framtida insatser kan syfta till att återskapa en population som genetiskt liknar den ursprungliga sköldpaddan från Pinta Island genom att föda upp den första generationens hybrider som upptäcktes på Wolf Volcano.

Lonesome GeorgeRedigera

Huvudartikel: Lonesome George

Lonesome George vid Charles Darwin Research Station

Den sista kända individen av arten var en hane vid namn Lonesome George (spanska: El Solitario Jorge), som dog den 24 juni 2012. Under sina sista år var han känd som den mest sällsynta varelsen i världen. George fungerade som en stark symbol för bevarandearbetet på Galápagosöarna och internationellt.

George sågs för första gången på ön Pinta den 1 december 1971 av den ungerske malakologen József Vágvölgyi. George flyttades för sin säkerhets skull till Charles Darwin Research Station på ön Santa Cruz och hölls tillsammans med två honor av olika arter. Trots att honorna lade ägg kläcktes inget av dem. Pinta-sköldpaddan förklarades vara funktionellt utdöd.

Under årtiondena har alla försök att para Lonesome George misslyckats, möjligen på grund av att hans art inte var korsbefruktningsbar med de andra arterna.

Den 24 juni 2012, klockan 8.00 lokal tid, meddelade chefen för Galápagos nationalpark, Edwin Naula, att Lonesome George hade hittats död av sin skötare sedan 40 år tillbaka, Fausto Llerena. Naula misstänker att dödsorsaken var hjärtsvikt, vilket stämmer överens med slutet på en sköldpaddas naturliga liv.

Möjliga återstående individerRedigera

2006 föreslog Peter Pritchard, en av världens främsta auktoriteter på Galápagossköldpaddor, att en hansköldpadda som bodde i Prags zoo skulle kunna vara en sköldpadda från Pinta Island på grund av dess skalstruktur. Senare DNA-analyser visade dock att det var mer troligt att den var från Pinzón Island, hemvist för arten C. duncanensis.

Skeppare och pirater använde tidigare Isabela Island, den centrala och största av Galápagosöarna, som en dumpningsplats för sköldpaddor. I dag har de kvarvarande sköldpaddorna som lever runt Wolf Volcano kombinerat genetiska markörer från flera arter. i maj 2007 tydde en analys av genomiska mikrosatelliter (DNA-sekvenser) på att individer från en omlokaliserad grupp av C. abingdonii fortfarande kan finnas kvar i det vilda på Isabela. Forskarna identifierade en hansköldpadda från Volcano Wolf-regionen som hade hälften av sina gener gemensamt med Georges art. Detta djur tros vara en första generationens hybrid mellan arterna från öarna Isabela och Pinta. Detta tyder på möjligheten att det finns en ren Pinta-sköldpadda bland de 2 000 sköldpaddorna på Isabela.

Den identifiering av åtta individer med blandad härstamning bland endast 27 individer som provtagits (uppskattad storlek på Volcano Wolf-populationen 1 000-2 000)… tyder på att det finns ett behov av att omedelbart sätta upp en omfattande undersökning… för att leta efter ytterligare individer med Pinta-framstamning.

En senare resa till Isabela av forskare från Yale University fann 17 första generationens hybrider som levde vid Wolf Volcano. Forskarna planerade att återvända till Isabela våren 2013 för att leta efter överlevande Pinta-sköldpaddor och försöka samla in hybrider i ett försök att starta ett selektivt uppfödningsprogram i fångenskap och förhoppningsvis återinföra Pinta-sköldpaddor tillbaka till sin hemö.

År 2020 meddelade Galápagos nationalpark och Galápagos Conservancy att de hade upptäckt en ung hona med en direkt härstamning från arten Chelonoidis abingdonii från ön Pinta.

Lämna en kommentar