Metformin associerad mjölkacidos

  1. Emma Fitzgerald, specialistpraktikant år 2 i anestesi 1,
  2. Stephen Mathieu, specialistläkare i anestesi och intensivvård1,
  3. Andrew Ball, konsult i anestesi och intensivvård1
  1. 1Dorset County Hospital, Dorchester, Dorset DT1 2JY
  1. Korrespondens till: E Fitzgerald zcharm6{at}hotmail.com

Lämna en kommentar