Läpplyftsoperation i Bangalore (Indien)

”Ett varmt leende är det universella språket för vänlighet”
WILLIAM ARTHUR WARD

Vad är läpplyftsoperation?

Smilkirurgi kallas också för smile lift-kirurgi / smile enhancement-kirurgi och är ett kosmetiskt kirurgiskt ingrepp som utförs av en kosmetisk kirurg för att korrigera ens hängande munhörn. Smile Lift-kirurgi har ökat på senare tid och många personer, både män och kvinnor, väljer kosmetisk smile lift-kirurgi för att förbättra sitt leende. Alla personer, oavsett ålder, som är osäkra på sitt leende kan välja kosmetisk kirurgi för att lyfta leendet. Vi The New You Cosmetic Surgery Clinic, en kosmetisk dagvårdsklinik, utför leendeförbättringskirurgi/smilelyftkirurgi endast under lokalbedövning (smärtfri teknik) som en kosmetisk dagvårdskirurgi utan någon sjukhusvistelse.

Vad är varaktigheten för en kosmetisk leendeförbättringskirurgi?

Tidsåtgången för en kosmetisk smillyftsoperation är endast 1 timme av din tid och utförs på lunchtid/kontorstid, man kan återgå till sitt arbete omedelbart efter sin kosmetiska operation.

Vem kan genomgå en kosmetisk smillyftsoperation?

Alla personer i åldrarna 20-70 år som vill förbättra sitt leende. Personer med hängande/droppande munhörn. Personer som vill ha ett självsäkert och vackert leende kan genomgå en kosmetisk leendeförhöjningskirurgi.

Mundhålslyftningskirurgi :

När individer åldras tenderar överläppen att falla ner på grund av underliggande resorption av överkäken.Detta kan till och med hända hos en del unga individer.Som ett resultat av detta syns inte de övre tänderna när man ler.Smile lift kirurgi är en idealisk lösning för dessa personer.Om överläppens lyftkirurgi utförs hos dessa personer, lyfts endast den mellersta delen av överläppen.Så hos många personer utförs hörn munhålslyft.Hörn munhålslyft höjer hörnet av munnen och ger en person en cupid båge utseende på deras läppar.Dessa funktioner gör att äldre människor ser unga och ungdomliga ut. Munhålslyft utförs under lokalbedövning genom att man tar bort en triangulär kil av vävnad från munhålet och placerar sutur.

1.Vad är läpplyftsoperation?

Läpplyftsoperation är ett kosmetiskt kirurgiskt ingrepp som lyfter överläppens position för att ge ett mer ungdomligt leende. Övre läpplyftsoperation utförs under lokalbedövning genom att göra ett litet snitt strax nedanför näsan och ta bort en liten hudremsa och placera en sutur. Hela ingreppet tar 60 minuter.

Vem lämpar sig för en operation för att lyfta överläppen?

A> Individer i alla åldersgrupper både män och kvinnor mellan 20 och 80 år som inte är nöjda med överläppens position i förhållande till näsan.
B> Patienter som har tunna och platta överläppar
C> Personer med stort utrymme mellan överläppen och näsan
D> Personer som känner att deras tänder inte syns när de ler.

Resultat av överläppelyft :

När vi åldras genomgår fettet och ansiktsvävnaden en atropi, när huden faller ner (överläppelyft) är det ideala överläppelyftet fullt och ungdomligt. I samband med åldrandeprocessen eller ibland hos alla individer genomgår överläppens fett och mjuka vävnader atropi och läppen tenderar att falla ner. Operationen för att lyfta överläppen bidrar inte bara till att ge dig yngre läppar utan också till att ge dig ett självsäkert leende. Operationen är säker utan komplikationer och utan sjukhusvistelse.

Vad kostar en operation för att lyfta överläppen i Indien?

Kostnaden för en operation för att lyfta överläppen är relativt sett billigare i Indien jämfört med andra länder som USA, Storbritannien, Dubai och Singapore. I Indien varierar kostnaden mellan 600 och 100 USD, medan kostnaden i andra länder ligger mellan 2000 och 3000 USD.

Lämna en kommentar