Kartor över Argentina

Argentina är ett land som ligger i södra delen av Sydamerika. Med en yta på 2 780 400 kvadratkilometer är Argentina världens åttonde största land, det näst största landet i Sydamerika och det fjärde största landet i Amerika. Argentinas geografi omfattar fem stora regioner, med början i regnskogsområdet längst i nordost längs gränsen till Brasilien, den sumpiga och platta Chaco-slätten, de bördiga (nästan trädlösa) gräsmarkerna i centrala Pampas, Patagoniens långa högplatå som sträcker sig till Eldslandet och Anderna längs den västra gränsen till Chile.

Som framgår av den fysiska kartan över Argentina ovan täcker Pampas, en av de största bördiga slätterna i världen, nästan en tredjedel av Argentinas landyta.

Som gränsar till berg och Atlanten uppvisar Patagoniens legendariska landskap enorma skogar, stora berg, dalar och många kallvattensjöar. Andesbergen i Argentina innehåller framväxande glaciärer, bland annat Perito Moreno-glaciären, samt ”Cerro Aconcagua” – som med sina 6 959 meter är det högsta berget i Sydamerika och på det södra och västra halvklotet. Den lägsta punkten i Argentina och på det södra och västra halvklotet är Laguna del Carbon på -105 meter under havsnivån. En inverterad gul triangel markerar denna extrema punkt på den fysiska kartan.

Argentina är också hemvist för de imponerande Iguazufallen och över 250 andra vattenfall av olika storlek. Större floder är bland annat Colorado, Negro, Paraguay, Parana, Salado och Uruguay. Uruguay och Parana rinner tillsammans innan de möter Atlanten och bildar Rio de la Plata-bäckenet.

Lämna en kommentar