J-2 Work Permission

Om du har J-2 invandrarstatus är det möjligt att ansöka hos U.S. Citizenship and Immigration Services – USCIS förkortat – om ett arbetstillståndsdokument, vanligen kallat EAD-kort. Syftet med J-2 arbetstillstånd är INTE att finansiera din makes levnadsomkostnader, utan snarare att ge dig möjlighet att fullfölja dina egna personliga eller yrkesmässiga intressen samt kulturella möjligheter för din familj.
Behandlingstiderna hos USCIS kan vara betydande och du kan inte börja arbeta förrän du har fått ditt EAD.
Så låt oss komma igång!
För det första måste du befinna dig i USA och ha J-2-status vid den tidpunkt då du ansöker om arbetstillstånd.
Du måste fylla i två myndighetsblanketter tillsammans med sju styrkande dokument. Oroa dig inte! Checklistan för dokumenten och annan relevant information finns alla på ISSO:s webbplats. Och jag kan tala av egen erfarenhet att när min fru ansökte om J-2 arbetstillstånd hittade hon all information hon behövde där för en lyckad ansökan.
Det första dokumentet är ett originalformulär G-1145, som gör det möjligt för USCIS att meddela dig när de har tagit emot din ansökan.
Det andra dokumentet du behöver är ett originalformulär I-765-ansökan. Med denna blankett kan du också begära ett amerikanskt socialförsäkringsnummer om du inte redan har ett. Du kommer att behöva ett SSN utöver EAD för att kunna börja arbeta.
Nästan ska vi kortfattat gå igenom dina styrkande handlingar. Du kan läsa alla specifika instruktioner på ISSO:s webbplats.
Du behöver först kopior av alla aktuella och tidigare DS-2019-formulär för både dig och din J-1-make. Se till att du har skrivit under längst ner på varje formulär.
Du måste också skicka kopior av passets biografiska datasidor för dig och din J-1 make/maka. Båda passen måste vara giltiga minst 6 månader framåt i tiden.
Nästa punkter är fotokopior av dina senaste sidor för J-1- och J-2-visum (om du kommer från Kanada behöver du inte dessa eftersom du är viseringsbefriad).
Du behöver också kopior av din och din makes senaste ankomstdokumentation i form av formuläret I-94.
USCIS behöver också två foton i amerikansk passstil för endast dig. Fotona får inte vara äldre än 30 dagar när du skickar in ansökan.
Du behöver dessutom ett kort följebrev som förklarar varför du ansöker om arbetstillstånd. Kolla in ett exempelbrev på vår webbplats.
Sist men inte minst måste du betala en avgift till USCIS. Du kan betala med personlig check, certifierad bankcheck eller postanvisning. ISSO rekommenderar inte att du använder kreditkort på grund av rapporterade problem. Kontrollera vår webbplats för det specifika avgiftsbeloppet.
För att skicka din ansökan till USCIS ska du dubbelkolla att du har allt! USCIS kan avslå din ansökan om din ansökan inte är komplett i alla avseenden, inklusive saknade sidor och/eller underskrifter.
Institutionen rekommenderar starkt att du använder en kurir som FedEx eller UPS, som garanterar leverans och ger dig ett spårningsnummer.
Och glöm inte att återkomma till ISSO:s webbplats för information om vad du kan förvänta dig efter att du skickat din ansökan.

Lämna en kommentar