H i NHC: årsdagen av Helsingforsavtalen

Helsingforsavtalen har sitt ursprung i säkerhetsfrågor och har sitt ursprung i Sovjetunionens önskan att få sina västliga gränser (som upprättades i slutet av andra världskriget) i Östeuropa erkända. Även om de västerländska länderna till en början avvisade detta, ledde avspänningsklimatet i början av 1970-talet till en förändring av deras inställning. Detta resulterade i konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (augusti 1975) och undertecknandet av Helsingforsavtalen.

Incitament för avtalen

För den dåvarande sovjetiska ledaren Leonid Brezjnev var betydelsen av avtalen erkännandet av västländernas gränser efter andra världskriget. Brezjnev trodde att erkännandet av gränserna skulle avskräcka dissidenter bakom järnridån från att upprepa trots- och protesthandlingar som Pragvåren. Tvärtom inträffade det motsatta. Istället inspirerade det till upprättandet av en civil samhällsrörelse bestående av Helsingforsgrupper och Helsingforskommittéer som syftade till att hålla regeringarna ansvariga för de mänskliga rättigheterna. Trots den inledande kritiken, som västerländska ledare som USA:s dåvarande president Gerald Ford fick för att ”sälja ut Östeuropa till Sovjet”, har överenskommelserna haft (och fortsätter att ha) en betydande effekt i länder i hela OSSE-regionen.

Lämna en kommentar