Fördelar med praktisk undervisning

Fördelar med praktisk undervisning och lärande

Utvecklar kritiskt tänkande.

Uppmuntrar till kommunikation och bygger upp språkkunskaper.

Återställer fokus och väcker engagemang.

Ger missgynnade elever en väg till framgång.

Lär ut lagarbete.

Förbättrar undervisningen och inlärningen.

Gör undervisning och lärande roligt (igen).

Källa: RAFT 2013

Följ länkarna till forskning, resurser och webbplatser om fördelarna med praktisk undervisning och lärande i skolan;

INFOGRAFIK – De magnifika sju – Infografik: Hur man gör enkla spel relevanta för undervisning och lärande.

ARTIKEL – Att bygga upp ett pysselkänsla hos små barn

ARTIKEL – Att omvandla teori till praktik: STEM i grundskolan

ARTIKEL – Det omvända klassrummet: The Full Picture for Tinkering and Maker Education

THEORY – Science, Technology, Engineering and Mathematics in the National Interest: Ett strategiskt tillvägagångssätt

ARTIKEL – Vikten av en praktisk inlärningserfarenhet

THEORI – Konstruktivism – inlärningsteori – Jean Piaget

ARTIKEL – Varför inlärning bör vara stökigt

ARTIKEL – Varför inlärning bör vara stökigt

ARTIKEL – Implementing a cross-curricular approach

WEBSITE – Hands-On Learning Australia

WEBSITE – The Genius Of Play

VIDEO – Real Benefits of Hands-On Science

VIDEO – The Genius of Play: Vetenskap, teknik och matematiska färdigheter börjar i lekrummet!

Lämna en kommentar