DS-2019 Form

Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status

Det är obligatoriskt att fylla i DS-2019-blanketten (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status) för att ansöka om ett J-1-visum, och den kan endast utfärdas i samarbete med en utbytesorganisation (J-1-visumsponsor). Dessa organisationer har certifierats av det amerikanska utrikesdepartementet (DOS) för att granska förslag till praktikplatser i enlighet med de amerikanska riktlinjerna, och de är således ytterst ansvariga för praktikanterna och de amerikanska värdföretagen.

Des DS-2019-blanketten måste uppvisas vid intervjutillfället på det amerikanska konsulatet i original, och den måste också uppvisas på nytt senare för att förlänga praktikperioden eller för att återvända in i Förenta staterna. Observera att det inte på något sätt är möjligt att kringgå kravet på att arbeta med en utbytesorganisation.
En förteckning över utsedda organisationer finns på de amerikanska myndigheternas webbplats för J-1 Exchange Visitor.

Utfärdande av DS-2019-blanketten

Den är ett numrerat och begränsat formulär, som inte kan laddas ner från Internet eller fyllas i elektroniskt. Det utfärdas först efter en tidskrävande och komplicerad granskningsprocess av praktikanten och det amerikanska värdföretaget.

Des DS-2019-formuläret utfärdas med hjälp av Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS). Denna webbaserade databas gör det möjligt för både US Department of Homeland Security (DHS) och US Department of State att direkt se information om praktikanter som befinner sig i USA. SEVIS innehåller bland annat information om viseringsinnehavarens plats, det amerikanska värdföretaget och praktikantens rättsliga status. När uppgifterna väl har förts in i SEVIS blir det utbytesorganisationens ansvar att hålla informationen uppdaterad och vid behov ändra den under viseringsinnehavarens hela vistelse i USA. Informationen kan behöva uppdateras, till exempel om vistelsen förlängs eller om det amerikanska värdföretaget byts ut.

Lämna en kommentar