Digital mediekunskap –

/sv/digital mediekunskap/deconstructing-media-messages/content/

Problemet med fotomanipulation

Fotomanipulation är nästan lika gammalt som fotografering i sig självt, men den moderna tekniken har gjort det vanligt och lätt att göra. Med hjälp av fotoredigeringsprogram kan nästan vem som helst göra stora förändringar i en bild, från att justera färger och belysning till att lägga till och ta bort innehåll. Därför bör du alltid hålla ett kritiskt öga på bilder i media.

Kolla på videon nedan för att lära dig mer om fotomanipulation.

Realistiska och konstnärliga bilder

I huvudsak är det meningen att bilder antingen ska skildra verkligheten eller vara konstnärliga. I konstnärliga medier kan bilder manipuleras för ett antal kreativa ändamål, och det är helt okej.

Men för bilder som är avsedda att visa verkligheten kan manipulering skapa stora problem. Även om det är vanligt att nyhetsmedier gör mindre ändringar som beskärning eller ljusjusteringar är det oetiskt för journalister att redigera ett foto på ett sätt som ändrar dess innebörd eller vilseleder tittarna. Även om denna praxis inte förekommer ofta i legitima nyhetsmedier finns det gott om mindre seriösa nyhetskällor som gärna redigerar foton för att få din uppmärksamhet.

Reklam och sociala medier

Olyckligtvis är fotomanipulation också vanligt förekommande i andra typer av medier, till exempel reklam. I sin strävan att sälja något till dig har tv-reklam och tidningsannonser ofta gjort sig skyldiga till att visa människor och produkter som ser bättre ut än de egentligen är.

Användare av sociala medier kan också ge sig själva en digital makeover med minimal ansträngning. Med hjälp av redigeringsverktyg och bildfilter som är inbyggda i olika appar kan användarna få sig själva att se ut som de vill på bara några få ögonblick.

Men eftersom de presenteras som verklighet kan dessa redigerade bilder påverka vårt mentala välbefinnande. Genom att ständigt se bilder på artificiellt felfria människor kan vissa av oss börja tro att dessa bilder är autentiska och att vi aldrig kan leva upp till dessa orealistiska ideal. Denna typ av skadligt tänkande kan leda till alla typer av mentala och känslomässiga hälsoproblem.

Motstånd mot fotomanipulation

Under de senaste åren har det dock funnits ett allmänt motstånd mot denna praxis i reklam och andra medier, där man efterlyser mer realistiska och naturliga porträtt av människor. Tack och lov börjar innehållsskapare omfamna bilder som använder sig av mer naturlig fotoredigering.

Men även om människor protesterar mot det kommer fotomanipulation förmodligen att finnas kvar under lång tid framöver. Det betyder att du måste hålla utkik efter bilder som verkar för bra för att vara sanna.

/sv/digital-media-literacy/recognizing-persuasive-language/content/

.

Lämna en kommentar