Blogg

Om du har tittat på olika alternativ för äldreboende, inklusive pensionärsboenden med fortsatt vård (CCRCs, även kallade life plan communities), har du troligen hört eller sett termen ”kontinuum av vård” användas. Det är ett viktigt begrepp när det gäller de olika tjänster som tillhandahålls av äldreboenden, men jag tycker också att det är en term som är oklar för många potentiella invånare. Låt oss därför gå in på djupet och besvara den vanligaste frågan: Vad är ett ”kontinuum av vård”?

Först en definition…

Ett ”kontinuum av vård” hänvisar till den ökande intensiteten av hälso- och sjukvårdstjänster som en person kan behöva när han eller hon åldras.

Föreställ dig ett spektrum. Till vänster börjar spektrumet med självständigt liv – en person som är mer eller mindre självförsörjande och kan leva säkert på egen hand. Spektrumet går sedan vidare till höger och omfattar personlig vård, assisterat boende och/eller minnesvård – här ingår personer som behöver hjälp med aktiviteter i det dagliga livet (ADL) som påklädning eller bad och/eller har minnesproblem till följd av åldersrelaterad kognitiv nedgång eller tillstånd som demens eller Alzheimers sjukdom; beroende på personens behov kan det vara säkert eller inte säkert för dem att bo ensamma. Sedan, på den yttersta högra sidan av spektrumet skulle kvalificerad vård och kvalificerad sjuksköterskevård finnas – för personer som har större hälsoproblem eller kognitiv nedgång och som inte längre kan ta hand om sig själva.

En närmare titt på faserna i vårdkontinuumet

Självständigt boende

Självständigt boende är ett alternativ för seniorer som kan utföra ADL:s med lite eller ingen assistans och som inte behöver fortlöpande medicinskt stöd. De kan dock behöva tillfällig hjälp med ”instrumentella aktiviteter i det dagliga livet” (IADL), som omfattar saker som hushållsarbete och hushållsunderhåll. Tack vare den ständigt förbättrade hjälptekniken, i kombination med andra hjälpmedel som rullatorer, rullstolar, ramper och räcken, kan många seniorer bo kvar i kategorin självständigt boende längre än tidigare generationer.

>> Relaterat:

Personlig vård och assisterat boende

Assisterat boende (även kallat ”custodial care” eller ”personal care”) är icke-medicinska vårdtjänster för personer som behöver hjälp med en eller flera av de sex viktigaste ADL:s: bad, kontinens, påklädning, ätande, toalettbesök och/eller förflyttning (gå). Medicinering kan också behövas. Dessa tjänster tillhandahålls ofta först i den äldre personens eget hem, men när en högre grad av hjälp krävs kan det vara mer praktiskt att flytta till en anläggning för assisterat boende.

Det är viktigt att notera att assisterat boende är för icke-medicinsk vård. Även om mottagare av assisterat boende i de flesta fall inte kan leva helt självständigt behöver de inte den typ av medicinsk vård dygnet runt som tillhandahålls av en kvalificerad vårdinrättning. Det är dock värt att notera att vissa assisted living-leverantörer är mer utrustade än andra för att betjäna invånare med större vårdbehov, vilket närmar sig vad man kan hitta på en kvalificerad vårdinrättning, men inte når upp till den typ av medicinsk vård som kräver en licens.

>>Vem bestämmer om en boende på ett CCRC behöver en högre vårdnivå?

Minnesvård

Minnesvård är en allt vanligare komponent i både assisterat boende och kvalificerad vård eftersom allt fler äldre diagnostiseras med demens och Alzheimers sjukdom; det finns till och med särskilda minnesvårdscentraler tillgängliga i vissa områden. Vanligtvis erbjuds minnesvård i en gemensam miljö där vårdnivån ökar allteftersom sjukdomen fortskrider, vilket ofta leder till vård dygnet runt.

Skicklig vård och kvalificerad sjuksköterskevård

Skicklig vård omfattar både hälso- och sjukvård och rehabiliteringstjänster och kan omfatta sådant som omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi och logopedi. Denna typ av patienthantering, observation och/eller utvärdering utförs vanligtvis av licensierade praktiska sjuksköterskor (LPN) och licensierade yrkessjuksköterskor (LVN) – vanligtvis inte av legitimerade sjuksköterskor (RN).

En nivå högre än grundläggande kvalificerad vård är kvalificerad sjuksköterskevård, som tillhandahålls av legitimerade sjuksköterskor. Dessa sjuksköterskor ger praktisk vård i många fall – de utför uppgifter som att ge droger i dropp eller ge sprutor.

Omnämns ibland som vårdhem, kvalificerade vårdcentraler sysselsätter LPNs, LVNs och RNs. Det finns även licensierade hemsjukvårdare som tillhandahåller denna typ av hälso- och sjukvård och rehabilitering i äldres hem.

>> Relaterat: Om du överväger att flytta till ett äldreboende är det viktigt att förstå exakt vad du får för dina pengar. Ja, du vill titta på förmåner som bekvämligheter och läge, men en av de viktigaste faktorerna som skiljer ett äldreboende från ett annat är vilken fas eller vilka faser längs vårdkontinuumet som boendet kan betjäna.

Vissa pensionärsboenden är inriktade på specifika punkter längs vårdkontinuumet – kanske är det ett independent living community, eller kanske är det ett assisted living-boende. Andra är utrustade för att erbjuda tjänster som sträcker sig över hela kontinuumet. Per definition faller CCRCs in i den senare kategorin och erbjuder sina invånare ett komplett kontinuum av vård – från självständigt boende till kvalificerad omvårdnad.

De progressiva tjänster som erbjuds av CCRCs gör det möjligt för invånarna att få vilken nivå av vård de behöver, när de behöver det. Tjänster, bekvämligheter och livsstil är alla viktiga faktorer, men för många boende på CCRC är det tillgången till ett kontinuum av vård som är deras samhälles mest värdefulla tillgång. Detta leder naturligtvis till andra viktiga överväganden, såsom tillgången och kvaliteten på vårdtjänster.

Om du vill veta mer om CCRCs i ditt område, inklusive information om deras kontinuum av vårdrelaterade tjänster, avtal och bekvämligheter, kan du besöka vårt sökverktyg för samhällen online.

Lämna en kommentar