Betydelse av runan Othila eller Othala eller Odal

Othala är den näst sista runan i Futhark. Ibland är det den sista.Othala är den runa som symboliserar arvet från våra förfäder, det andliga arv som de testamenterade till oss. När forskaren nästan har kommit fram till slutet av Futharks initierade väg måste han integrera sitt arv i det som han lärt sig under sin utveckling. Othala symboliserar alla de som föregick honom och som gick igenom vägen före honom.

Othala gör det möjligt att behålla saker och ting i sitt skick och stärker också de band som finns mellan medlemmarna i en grupp och/eller en familj.

Othala har en sluten sida som Ingwaz, den indikerar att det arv som vi ärver är skyddat. Dess öppnade sida visar oss att detta arv kan föras vidare och att det inte är helt isolerat.

Divinerande värde : Familjens egenskaper. Materiellt och moraliskt arv. Egendom. Nyheter från fjärran. Svårigheter för ett arv.

Spirituellt värde : Vi är alla arvtagare under förutsättning att vi gör den nödvändiga ansträngningen att hitta vägen för dem som föregick oss.

Fysiologiskt värde : Agerar på besvären i bröstet, nacken, ryggen, hjärnan, tallkottkörteln.

Visdomsvägledning : ” Hitta det som förenar dig med helheten ! ”

Lämna en kommentar