7 vanligaste drömmarna om simning och vad de betyder

Simning i en dröm är en enormt symbolisk aktivitet, särskilt om det handlar om oberoende rörelse på vattnet. Sättet vi simmar på, vattnets djup och dess färg indikerar viktig information om de undermedvetna känslor som drömmaren upplever.

Drömmen om simning hänvisar till känslor, intuition och undermedvetet sinne. Simning kan också vara ett uttryck för trötthet, en ständig skyldighet att kontrollera sina känslor och hålla dem i schack. Det meddelar också att vi kommer att kunna nå och uppnå de mål vi sätter oss för.

Vad betyder drömmar om att simma? Kolla nedan!

Dröm om att simma naken

Sammanfattning: Hög självkänsla. Respekt. Popularitet.

Drömma om att simma naken är ett mycket positivt tecken. Det talar om hög självkänsla eller respekt som du snart kommer att få. Du kan också vinna popularitet i ett nytt företag eller på en ny arbetsplats, eller stärka relationerna med dina vänner och bekanta.

Dröm om att simma i ett smutsigt vatten

Sammanfattning: Hinder. Svåra situationer.

Drömmen om att simma i smutsigt eller förorenat vatten eller i en simbassäng innebär att vi kommer att behöva möta svåra hinder. Smutsigt vatten förebådar vaga situationer i våra liv, dålig energi, vilket kan resultera i plötslig sjukdom eller ensamhet. Eftersom vatten symboliserar känslor, innebär dessa drömmar vanligtvis svåra känslomässiga situationer; uppbrott, skilsmässa, förödmjukelse eller någon sjukdom i familjen.

Dröm om att simma i ett klart (blått) vatten

Sammanfattning: Rena intentioner. Framgång.

Den här drömmen återspeglar ditt goda fysiska tillstånd, lycka samt personlig och yrkesmässig framgång. Du är på väg i rätt riktning, du har kontroll över ditt liv och dina tankar som skapar den verklighet du vill ha.

Dröm om att simma med någon

Sammanfattning: Undertryckta fantasier. Misstro. Relationsproblem.

Om du drömmer om att simma med din partner kan det finnas problem; antingen otrohet, bristande tillit eller andra problem som stör din relation. Om du drömmer om att simma med dina vänner betyder det att du har mycket stöd och att du kan be dina vänner om hjälp närhelst du behöver det. Drömmen om att simma med din crush eller någon du hemligt älskar betyder undertryckta sexuella fantasier.

Dröm om att simma snabbt

Sammanfattning: Dina drömmar kommer att gå i uppfyllelse.

Drömmar om att simma snabbt lovar att dina drömmar och önskningar kommer att gå i uppfyllelse. Du vet vad du vill uppnå i livet och du går efter det.

Dröm om att drunkna

Sammanfattning: Känslomässig instabilitet. Rädsla som ”äter dig” levande.

Drömmar om att drunkna är otroligt obehagliga. De kan tyda på att du har en massa problem som du inte vet hur du ska lösa eller vem du ska be om hjälp, och du kan känna dig helt hjälplös, för att inte säga deprimerad.

Dröm om att simma i en pool

Sammanfattning: Brist på frihet. Begränsningar.

Drömmen om att simma i en pool är förknippad med begränsningar, ibland till och med den frustration vi upplever på grund av bristen på frihet. Det finns något i ditt liv som begränsar dig. Om det inte är en person kan det också vara dina tankar.

Lämna en kommentar