30 juli stjärnans födelsedag Personlighet

30 juli stjärnans födelsedag Personlighet den robusta utforskaren

som ser bortom det materiella

Vägen framåt är:

att förstå att fokusera på materiell tillfredsställelse utan en andlig dimension är ett recept för frustration, ensamhet och olycklighet, oavsett hur rik eller framgångsrik du är.

30 juli :

23 november till 21 december

Så länge ni ger varandra gott om utrymme och lojalitet kan det här förhållandet vara dynamiskt och spännande.

30 juli Zodiac Lyckoskapare:

Ta hand om din själ

Turiga människor förstår att när de glömmer att uppmärksamma sin själ blir de nervösa, stressade och rädda, vilket blockerar möjligheten till tur. Ta hand om din själ genom att njuta av livets enkla nöjen.

Personer som är födda den 30 juli Zodiac tenderar att vara praktiska och jordnära personer. De sätter upp ambitiösa materiella mål för sig själva och älskar att utforska alla aspekter av den fysiska världen. Sensuella och robusta är de ofta bekväma i sina kroppar, och deras kraftfulla och självsäkra sätt tar dem vanligtvis till toppen i sina karriärer. Pengar och status, och alla privilegier och nöjen som de kan ge, betyder mycket för dem.

Och även om vänner och familj ofta kommer i andra hand efter de materiella målen, så sköts deras relationer med stadig jämnmod och en omsorg om vänners och älskades fysiska och känslomässiga välbefinnande. De är rättvisa och etiska i sina kontakter med andra och är nästan alltid trogna sitt ord. De hatar att spela spel av alla slag och kan vara extremt generösa med sina materiella tillgångar. Faktum är att en av anledningarna till att de ägnar så mycket energi åt att öka sin inkomstförmåga är att de njuter av att kunna erbjuda materiellt stöd till dem som står dem nära.

Trots deras moral, pålitlighet och generositet tenderar deras målinriktade ambitioner att utesluta erkännandet av betydelsen av personlig känslomässig och andlig tillfredsställelse. Om de inte lär sig att odla ett intresse för sin psykologiska utveckling kommer alla segrar de uppnår i den materiella världen att verka märkligt ihåliga. Mellan tjugotre och femtiotre års ålder läggs tonvikten i deras liv på det praktiska, och med tanke på att de redan är förbundna med det materiella är det avgörande att de försöker se bortom den materiella värld som de älskar så mycket. Efter femtiofyra års ålder sker en vändpunkt som framhäver deras växande behov av intima relationer, kreativitet och harmoni.

Av allt detta motiveras dessa utomordentligt robusta individer av en önskan att uppnå konkreta framsteg i livet, och de har all den beslutsamhet och stjärnkvalitet de behöver för att lyckas. Deras resa mot framgång kommer dock att bli betydligt lyckligare och mer givande om de kan lära sig att uppskatta och sätta ett högt värde på de saker i livet som pengar inte kan köpa.

På den mörka storleken

Materialistisk, vardaglig, förtryckt

I ditt bästa fall

Generös, sensuell, ambitiös

30 juli Zodiac Love: Personer som är födda den 30 juli är ofta varma, sensuella och underhållande, och de tenderar att ha ett mycket aktivt socialt liv. När de väl är i ett förhållande kan de vara otroligt lojala, pålitliga och stödjande. De måste dock vara försiktiga så att de inte försummar sin partner eller får honom eller henne att känna att de kommer långt efter pengar, status och materiell vinning.

Hälsa för 30 juli Zodiac: Söker balans

Personer som är födda den här dagen är ofta mycket fysiskt medvetna och även om de inte själva utmärker sig inom sport är de ofta intresserade av det. Det är troligt att de motionerar regelbundet och äter hälsosamt, och så länge de ser till att de inte tar saker och ting till ytterligheter håller deras kroppsmedvetna livsstil deras energi och humör högt. Den största hälsorisken för dem är inte en specifik sjukdom, även om de kan vara benägna att drabbas av muskelproblem, hög feber och plötsliga sjukdomar, utan deras tendens att försumma vikten av andliga, känslomässiga, mentala och intuitiva realiteter i sina liv. De behöver förstå att lycka och framgång bara kan upplevas när alla aspekter av deras liv – deras sinnen, kroppar, hjärtan och själar – är i balans. Det skulle vara ytterst fördelaktigt för dem att hitta sätt att regelbundet förnya och stärka dessa fyra nyckelområden i sina liv. Att bära, meditera på och omge sig med färgen grönt kommer att uppmuntra dem att söka denna balans.

30 juli Zodiac Career: Född konsthandlare

De här personernas praktiska talanger, i kombination med deras målinriktade inställning, gör dem väl lämpade för karriärer inom finans och handel, liksom inom idrottsvärlden. Deras högt utvecklade och nyfikna sensualitet kan också rusta dem för framgång inom konsten som målare, musiker, författare, skådespelare eller konstsamlare. Andra karriärer som kan tilltala är catering- och fritidsindustrin.

30 juli Zodiac Destiny: Att stödja och berika andras liv

Livsvägen för personer som är födda den här dagen är att lära sig att öppna sig för känslomässiga och andliga upplevelser. När de väl har lärt sig att bli mer självmedvetna är deras öde att hitta sätt att stödja och berika andras liv.

Juli 30 Zodiac Power Thought:

”Att ta sig tid att slappna av är min gåva till mig själv och min ande”

Juli 30 Zodiac

Juli 30 Zodiac Signs & symboler:

Tecknet för stjärnbilden: Lejonet

Härskande planet: Lejonet: Solen, individen

Symbol: Lejonet

Födelsedatum härskare: Jupiter, filosofen

Tarotkort: Karotarkort: Kejsarinnan (kreativitet)

Gynnsamma nummer: The Empress (kreativitet)

Fördelaktiga nummer: 1, 3

Glada dagar: Söndag och torsdag, särskilt när dessa dagar infaller på 1 och 3 i månaden

Tursamma färger: Söndag och torsdag, särskilt när dessa dagar infaller på 1 och 3 i månaden

Gula, lila, orange

Födelsesten: Gula, lila, orange

Färdssten: Rubin

Lämna en kommentar