Formular DS-2019

Certificat de eligibilitate pentru statutul de vizitator de schimb (J-1)

Formularul DS-2019 (Certificat de eligibilitate pentru statutul de vizitator de schimb (J-1)) este obligatoriu pentru a solicita o viză J-1 și poate fi eliberat numai în cooperare cu o organizație de schimb (sponsorul vizei J-1). Aceste organizații au fost certificate de către Departamentul de Stat al SUA (DOS) pentru a analiza propunerile de stagii în conformitate cu liniile directoare din SUA și, prin urmare, sunt extrem de responsabile față de stagiari și față de companiile gazdă din SUA.

Formularul DS-2019 trebuie prezentat la întâlnirea pentru interviu la consulatul american în original și, de asemenea, trebuie prezentat din nou ulterior pentru a prelungi stagiul sau pentru a reintra în Statele Unite. Vă rugăm să rețineți că în niciun caz nu este posibil să se eludeze cerința de a lucra cu o organizație de schimb.
O listă a organizațiilor desemnate poate fi găsită pe site-ul J-1 Exchange Visitor al autorităților americane.

Întocmirea formularului DS-2019

Formularul DS-2019 este un formular numerotat și limitat, care nu poate fi descărcat de pe internet sau completat electronic. Acesta va fi eliberat numai după un proces de examinare complex și îndelungat al stagiarului și al companiei gazdă din SUA.

Formularul DS-2019 se eliberează cu ajutorul Sistemului de informații pentru studenți și vizitatori de schimb (SEVIS). Această bază de date bazată pe internet permite atât Departamentului de Securitate Internă al SUA (DHS), cât și Departamentului de Stat al SUA să vadă direct informații despre stagiarii care se află în Statele Unite. SEVIS include, printre altele, informații despre locația titularului de viză, despre compania gazdă din SUA și despre statutul legal al stagiarului. Odată ce datele au fost introduse în SEVIS, devine responsabilitatea organizației de schimb de a menține aceste informații la zi și de a le modifica, dacă este necesar, pe toată durata șederii titularului de viză în SUA. Este posibil ca informațiile să trebuiască să fie actualizate, de exemplu, în cazul unei prelungiri a șederii sau al schimbării companiei gazdă din SUA.

.

Lasă un comentariu