Conceptul de concluzie

Concluzia este finalul unei probleme, prin care aceasta este delimitată și precizată. De multe ori se ajunge la o concluzie după discutarea unui subiect, unde în urma dezbaterii se clarifică problema și se încheie într-o concluzie sub formă de sinteză, care în general sunt scurte și precise, arătând punctele fundamentale asupra cărora s-a ajuns la un acord.

În activitatea de cercetare este obișnuit ca după stabilirea unei ipoteze pe care am încercat să o demonstrez, să închei lucrarea cu o concluzie personală asupra rezultatelor obținute, referindu-mă sintetic la etapele urmate pentru a ajunge la ea, care sunt cuprinse în cadrul teoretic. Oricine citește concluzia trebuie să își poată face o imagine mentală a studiului efectuat și a rezultatelor obținute, dar nu este vorba de un rezumat, în care sunt extrase textual părți din ceea ce a fost deja citat în text, ci de o legătură logică a datelor prezentate, care arată că rezultatul obținut este extras din ceea ce a fost prezentat.

În logică, concluzia unui raționament este ultima propoziție obținută din premise, care afirmă ceva nou, pornind de la datele deja cunoscute în propozițiile anterioare.

În literatură, concluzia coincide cu deznodământul intrigii povestirii, după început sau introducere și punctul nevralgic al problemei.

Termenul concluzie este folosit și ca simplu sfârșit, ca terminare a ceva finit, de exemplu când se spune „viața lui s-a terminat” sau „lucrarea s-a terminat”, sau „căsătoria s-a încheiat prin divorț”.

Concluzia este sfârșitul intrigii povestirii, după început sau introducere și punctul nevralgic al problemei.

Lasă un comentariu