The Spectrum: A Scholars Day Journal

Abstract

Cotton Mather’s Involvement in the Salem Crisis jest o roli, jaką Mather odegrał podczas procesów o czary. Mather pochodził z długiej linii purytańskich ministrów. Jego ojciec był bardzo wpływowym ministrem w Nowej Anglii podczas kryzysu w Salem, podobnie jak kilku jego wujów. Mather brał udział w kryzysie, obserwując ludzi uważanych za zaczarowanych, publikując relacje z tych obserwacji, a także publikując inne książki o procesie. Istnieją również listy pisane przez Mathera do sędziów i innych administratorów, w których stanowczo nawołuje do ostrożności. Pomiędzy krytykami i zwolennikami Mathera toczy się debata na temat jego rzeczywistego zaangażowania i poziomu wpływu podczas procesów. Krytycy Mathera oskarżają go o przyspieszenie procesów poprzez niektóre z opublikowanych przez niego książek, twierdząc, że popchnęły one mieszkańców Salem do poszukiwania czarów. Z drugiej strony, obrońcy Mathera analizują jego książki i działania mając na uwadze ideały purytańskie, pamiętając, że nieposłuszeństwo wobec autorytetów było sprzeczne z przekonaniami purytańskimi. Obrońcy skupiają się również na wielu wezwaniach Mathera do ostrożności, szczególnie w odniesieniu do akceptacji dowodów spektralnych w procesach w Salem. Poprzez jego obserwacje i publikacje, jeśli spojrzeć przez pryzmat purytański, można argumentować, że Mather był po prostu posłuszny władzy i nie dążył do zniszczenia czarownic w Salem.

Dodaj komentarz