Test Kleihauer-Betke

Test elucji kwasowej lub test Kleihauer-Betke jest półilościowym badaniem krwi służącym do wykrywania hemoglobiny płodowej (także: hemoglobiny F, HbF) w rozmazie krwi poprzez elucję kwasową. Oceny hemoglobiny płodowej dokonuje się w celu określenia ewentualnego krwawienia u noworodka, w szczególności w celu uniknięcia niezgodności Rh. Test na hemoglobinę F jest również stosowany u dorosłych jako pomoc w diagnostyce niektórych form anemii.

Test Kleihauera HemaFetal opiera się na fakcie, że hemoglobina F (HbF) jest odporna na elucję kwasem, podczas gdy hemoglobina A (HbA) nie jest odporna na kwas. Kiedy utrwalony rozmaz krwi jest zanurzony w kwaśnym buforze, dorosłe erytrocyty tracą hemoglobinę A w buforze i zachowują tylko swoją zrębu, podczas gdy erytrocyty płodu pozostają nienaruszone. Dlatego erytrocyty płodu po barwieniu HemaFetal wydają się różowo-czerwone lub różowe, podczas gdy erytrocyty matki pojawiają się jako bezbarwne „duchy”. Odsetek czerwonych krwinek płodu we krwi matki jest używany do obliczenia objętości krwawienia płodowo-matczynego.

Zestaw do barwienia HemaFetal jest gotowym do użycia i standaryzowanym roztworem barwiącym, który zapewnia powtarzalną i stałą jakość barwienia. Filtracja nie jest konieczna. Nie dochodzi do sedymentacji nierozpuszczonych cząstek barwnika. Standaryzowane wykonanie testu Kleihauera-Betke przy niskim nakładzie czasu i kosztów można osiągnąć dzięki zastosowaniu automatycznego barwiarki Hemomat.

Wszystkie składniki produktu zestawu do barwienia HemaFetal są gotowe do użycia i posiadają certyfikat CE w zakresie diagnostyki in vitro.

.

Dodaj komentarz