Research ReportPhantom phone signals: An investigation into the prevalence and predictors of imagined cell phone signals

This paper aims to elucidate the peculiar phenomenon of imagined cell phone signals, or Phantom Phone Signals (PPS), which is defined as an individual’s perception of a phone signal, indicating an incoming call, message, or social media notification, when in fact no such signal was transmitted. Badanie przeprowadzone wśród 408 obywateli USA potwierdziło, że PPS jest zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym: Prawie 50% wszystkich respondentów wskazało, że doświadcza jakiejś formy PPS co najmniej raz w tygodniu, a 63% co najmniej raz w miesiącu. Dalsze wyniki pokazują, że intensywność korzystania z telefonu, deklarowane przez siebie nadmierne korzystanie z telefonu oraz uzależnienie od telefonu są pozytywnie związane z częstotliwością doświadczania PPS. Wyjaśnieniem tych wyników może być to, że chronicznie dostępne schematy wynikające z intensywnego używania telefonu mogą powodować błędną interpretację innych sygnałów lub łagodne halucynacje, a także to, że postrzegane znaczenie używania telefonu sprawia, że ludzie są bardziej czujni na potencjalne sygnały telefoniczne. Potrzeba popularności (NFP) okazała się silniejszym predyktorem PPS niż potrzeba przynależności, co potwierdza założenie, że NFP jest dobrym predyktorem zachowań społecznie indukowanych. Wreszcie, normy nakazowe i opisowe dotyczące bycia dostępnym przez telefon tylko zbliżyły się do znaczenia w ich pozytywnym związku z doświadczaniem PPS.

.

Dodaj komentarz