Po operacji przeszczepu nerki od żywego dawcy

W UPMC rozumiemy, że każdy wraca do zdrowia w inny sposób.

Nasz zespół ds. przeszczepu nerki będzie współpracował z Państwem w celu zapewnienia spersonalizowanego planu leczenia, który spełni Państwa potrzeby po operacji przeszczepu nerki od żywego dawcy.

Opieka nad żyjącym dawcą nerki

Po operacji dawcy i biorcy nerki znajdują się pod opieką naszego wyspecjalizowanego zespołu ds. transplantacji do czasu, gdy będą mogli opuścić szpital.

W tym czasie mają Państwo dostęp do naszych najnowocześniejszych usług specjalistycznych, w tym:

  • Dedykowane jednostki transplantacyjne w warunkach szpitalnych z technologią SmartRoom®
  • Dedykowane centrum infuzji w ramach Frank Sarris Outpatient Clinic
  • Obsługa ambulatoryjna w zakresie transplantacji

Follow-Up Appointments After Your Kidney Donation

Większość żywych dawców nerki potrzebuje do dwóch miesięcy na pełny powrót do zdrowia, w zależności od wykonywanego zawodu.

Podczas tego okresu rekonwalescencji, pacjent zgłasza się do szpitala na rutynowe badania kontrolne po oddaniu nerki, które są zgodne z wytycznymi United Network for Organ Sharing (UNOS).

Pierwsza wizyta kontrolna ma miejsce jeden do dwóch tygodni po operacji oddania nerki w celu uzyskania wyników badań laboratoryjnych, które obejmują monitorowanie poziomu kreatyniny w surowicy, poziomu białka i ciśnienia krwi.

Aby zapewnić odpowiednie gojenie, pacjent musi zgłosić się do szpitala na dodatkowe badania kontrolne po operacji w celu wykonania badań laboratoryjnych. Wizyty te odbywają się w następujących terminach:

  • Sześć tygodni
  • Sześć miesięcy
  • Jeden rok
  • Dwa lata

Koordynator pielęgniarski ds. przeszczepów od żywych dawców będzie się z Państwem kontaktował w celu przypomnienia o tych wizytach kontrolnych oraz upewnienia się, że nie wystąpiły żadne problemy związane z Państwa dawstwem.

Dodaj komentarz