Left-sided superior vena cava complicates central line insertion | BMJ Case Reports

Opis

39-letni mężczyzna z martwiczym zapaleniem trzustki został przyjęty na oddział intensywnej terapii (OIT). W 14. dobie jego prawostronny centralny cewnik żylny (CVC) został zastąpiony cewnikiem lewostronnym. Potwierdzające badanie radiologiczne klatki piersiowej ujawniło, że cewnik zamiast przebiegać zwyczajowo przez lewą żyłę ramienno-głowową do żyły głównej górnej (SVC), powędrował prosto w dół do lewego przedsionka (ryc. 1). Tomografia komputerowa klatki piersiowej (ryc. 2) ujawniła, że pacjent miał dwa żyły główne, a lewostronna żyła główna pacjenta została nieumyślnie zacewnikowana.

Dodaj komentarz