Hands On Learning

Korzyści z nauczania i uczenia się w oparciu o metody ręczne

Rozwija umiejętności krytycznego myślenia.

Zachęca do komunikacji i buduje umiejętności językowe.

Przywraca koncentrację i pobudza zaangażowanie.

Zapewnia drogę do sukcesu uczniom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji.

Uczy pracy zespołowej.

Poprawia doświadczenie nauczania i uczenia się.

Sprawia, że nauczanie i uczenie się staje się zabawą (ponownie).

Źródło: RAFT 2013

Przejrzyj linki do badań, zasobów i stron internetowych związanych z korzyściami płynącymi z praktycznego nauczania i uczenia się w szkołach;

INFOGRAFIKA – The Magnificent 7 – Infografika: Jak sprawić, by proste gry miały znaczenie dla nauczania i uczenia się.

ARTICLE – Building a Tinkering mindest in young children

ARTICLE – Turning Theory Into Practice: STEM In The Primary Classroom

ARTYKUŁ – The Flipped Classroom: The Full Picture for Tinkering and Maker Education

TEORIA – Science, Technology, Engineering and Mathematics in the National Interest: A Strategic Approach

ARTICLE – The Importance of a hands-on learning experience

THEORY – Constructavism – Learning Theory – Jean Piaget

ARTICLE – Why Learning Should Be Messy

ARTICLE – Why Learning Should Be Messy

ARTICLE – Wdrażanie międzyprzedmiotowych metod nauczania. Implementing a cross-curricular approach

WEBSITE – Hands-On Learning Australia

WEBSITE – The Genius Of Play

VIDEO – Real Benefits of Hands-On Science

VIDEO – The Genius of Play: Nauka, technologia i umiejętności matematyczne zaczynają się w sali zabaw!

Dodaj komentarz