Global Premier Upgrades

Global Premier® Upgrades to podwyższenie klasy podróży w jedną stronę, które można potwierdzić już w momencie zakupu biletu na wszystkich lotach obsługiwanych przez United, United Express® i Copa Airlines w całym systemie.

Członkowie programu Premier otrzymają sześć Global Premier Upgrades po spełnieniu wszystkich wymogów kwalifikacyjnych statusu Premier 1K®. Dodatkowe dwie podwyżki Global Premier zostaną przyznane za każde kolejne 50 000 mil kwalifikacyjnych Premier lub 60 segmentów kwalifikacyjnych Premier zdobytych w tym samym roku kalendarzowym, w którym osiągnięto status Premier 1K. Dowiedz się więcej o statusie Premier.

Zaczynając od 1 stycznia 2019 r.:

 • Członkowie programu Premier otrzymają sześć globalnych aktualizacji do rangi Premier po spełnieniu wszystkich wymogów kwalifikacyjnych dla statusu Premier 1K.
 • Dodatkowa jedna globalna aktualizacja do rangi Premier zostanie przyznana za każde 25 000 mil kwalifikacyjnych Premier lub 30 segmentów kwalifikacyjnych Premier zdobytych następnie w tym samym roku kalendarzowym, w którym osiągnięto status Premier 1K.
 • Pomimo, że nadal będziesz otrzymywać Regional Premier Upgrades, gdy zakwalifikujesz się do statusu Premier Platinum i 1K, nie będziesz już otrzymywać dodatkowych Regional Premier Upgrades za swoją działalność po osiągnięciu statusu Premier 1K. Dowiedz się więcej

Global Premier Upgrades zostaną zdeponowane w momencie ich zdobycia i będą ważne do końca kolejnego roku programu Premier.

Loty kwalifikujące się

Global Premier Upgrades są dostępne na wszystkich lotach obsługiwanych przez United, United Express i Copa Airlines w całym systemie.

Podwyższenia te mogą być wykorzystane w opłaconych, opublikowanych taryfach United Economy® w celu przeniesienia na miejsce United® Premium Plus lub podwyższenia klasy podróży do wyższej kabiny. Klasy taryfowe S, T, L, K i G mogą być podwyższone tylko na lotach do wybranych regionów. Bilety zawierające taryfy Basic Economy lub Economy (opłata za pierwszą torbę/ bez możliwości zmiany) nie kwalifikują się do podwyższenia klasy podróży Global Premier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności do podwyższenia klasy podróży oraz ograniczeń taryfowych, patrz tabela regionów podwyższenia klasy podróży.

United® Premium Plus

Dla samolotów z taryfą United® Premium Plus:

 • Członkowie programu MileagePlus siedzący w klasie United Economy mogą skorzystać z pojedynczego wniosku o podwyższenie klasy podróży Global Premier, aby przenieść się na miejsce w klasie United® Premium Plus lub podwyższyć klasę podróży do kabiny klasy biznes United Polaris®.
 • Jeśli chcesz być brany pod uwagę do przeniesienia na miejsce United® Premium Plus lub podwyższenia do kabiny klasy biznes United Polaris, przeniesiemy Cię na pierwsze dostępne miejsce. Jeśli pierwszym dostępnym miejscem jest miejsce United® Premium Plus, będziemy nadal szukać miejsca w kabinie klasy biznes United Polaris bez konieczności dodatkowego Global Premier Upgrade.
 • Członkowie, którzy zakupili taryfy United® Premium Plus kwalifikujące się do podwyższenia klasy podróży, będą również mogli wnioskować o podwyższenie klasy podróży do kabiny klasy biznes United Polaris przy użyciu jednego Global Premier Upgrade.
 • Wnioski o podwyższenie klasy biznes United Polaris dla członków, którzy zakupili miejsca United® Premium Plus, będą rozpatrywane w kolejności priorytetowej w pierwszej kolejności, a następnie wnioski o podwyższenie klasy podróży dla członków, którzy zakupili miejsca United Economy. Dowiedz się więcej o kolejności priorytetów podwyższenia klasy.
 • Nie będzie ograniczenia klasy taryfowej, poza biletami w klasie Basic Economy i Economy (opłata za pierwszą torbę/brak możliwości zmian), dla członków, którzy zakupili miejsce United Economy i wnioskują o przeniesienie do klasy United® Premium Plus, oraz nie będzie ograniczenia klasy taryfowej dla członków, którzy zakupili miejsce United® Premium Plus i wnioskują o podwyższenie klasy do kabiny klasy biznes United Polaris.
 • Członkowie wnioskujący o przeniesienie do klasy United® Premium Plus, którzy mają w planie podróży tylko część krajową, nie będą automatycznie wpisywani na listę oczekujących na bilety United First. Aby zostać wpisanym na listę oczekujących na miejsce United First w krajowych częściach międzynarodowej trasy podróży, należy skorzystać z usługi Global Premier Upgrade i poprosić o podwyższenie klasy podróży do kabiny klasy biznes United Polaris.

Dowiedz się więcej o United® Premium Plus

Jak złożyć wniosek

Po wystawieniu biletu podróżnego, członkowie mogą zrealizować podwyższenie klasy podróży Global Premier Upgrades poprzez wyświetlenie rezerwacji na stronie united.com i wybranie linku Upgrade Reservation. Podwyższenia Global Premier można również zrealizować dzwoniąc do United Customer Contact Center.

Priorytet potwierdzenia

Podwyższenia Global Premier mogą być potwierdzone już w momencie wystawienia biletu lub w momencie złożenia wniosku. Jeśli miejsce na podwyższenie klasy podróży nie jest dostępne w momencie składania wniosku o podwyższenie klasy podróży, członkowie zostaną umieszczeni na liście oczekujących. Listy oczekujących nie są dostępne dla lotów obsługiwanych przez Copa Airlines. Jeżeli wniosek dotyczy kilku podróżnych, pierwszeństwo będzie zależało od najwyższego statusu Premier w rezerwacji. Lista oczekujących jest czyszczona automatycznie według kolejności pierwszeństwa. Nowe wnioski o podwyższenie klasy podróży Global Premier można składać do 24 godzin przed odlotem.

Potwierdzenie podwyższenia klasy podróży w dniu odlotu

Jeśli nie potwierdzimy podwyższenia klasy podróży do czasu odprawy, zostaniesz dodany do listy podwyższenia klasy podróży podczas odprawy, więc nie musisz nic robić po złożeniu pierwotnego wniosku. Nasze systemy obsługi wniosków o podwyższenie klasy podróży rozpatrują wnioski do trzech godzin przed odlotem, po czym nasi agenci przy bramce rozpatrzą wszystkie pozostałe wnioski o podwyższenie klasy podróży.

Sponsorowanie innego członka

Członkowie programu Global Premier mogą poprosić o podwyższenie klasy podróży dla każdego innego podróżnego korzystającego z programu Global Premier Upgrade, nawet jeśli nie podróżują na tej samej rezerwacji. Aby zasponsorować podwyższenie klasy podróży Global Premier dla innego podróżnego, sponsorujący członek będzie musiał zalogować się na stronie united.com przy użyciu własnego konta, a następnie wyszukać rezerwację przy użyciu numeru potwierdzenia i nazwiska podróżującego członka. Następnie członek sponsorujący może skorzystać z podwyższenia klasy podróży Global Premier, wybierając łącze „Podwyższ rezerwację”. Priorytet potwierdzenia na liście oczekujących jest oparty na statusie Premier osoby podróżującej. Jeśli wniosek obejmuje wielu podróżnych, priorytet jest oparty na najwyższym statusie Premier w rezerwacji.

Warunki korzystania na lotach obsługiwanych przez United, United Express i Copa Airlines

 • Każde podwyższenie klasy Global Premier jest ważne dla pojedynczego podwyższenia klasy w jedną stronę, w jednej kabinie.
 • Podwyższenia klasy Global Premier są przyznawane na podstawie lotów odbytych między 1 stycznia a 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.
 • Członkowie muszą odbyć co najmniej cztery loty w United lub United Express w ciągu roku kalendarzowego, aby kwalifikować się do zdobycia Global Premier Upgrades.
 • Global Premier Upgrades zostaną zdeponowane w momencie ich zdobycia i będą ważne na podróże do końca następnego roku programowego. Na przykład, Podwyższenie Global Premier zdobyte w czerwcu 2016 roku będzie ważne na podróże do stycznia 2018 roku.
 • Podwyższenia Global Premier na niektórych rodzajach kont sprzedaży mogą mieć inne zasady wygaśnięcia.
 • Podwyższenia Global Premier można zrealizować na stronie united.com lub dzwoniąc do Centrum Kontaktu z Klientem United.
 • Podwyższenia Global Premier są ważne na lotach obsługiwanych przez United, United Express lub Copa Airlines.
 • Podróże z międzylądowaniem wymagają wielu produktów podwyższenia klasy podróży. Międzylądowanie w przypadku pojedynczej podróży w jedną stronę w obrębie Stanów Zjednoczonych lub między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą jest zdefiniowane jako pobyt dłuższy niż 4 godziny w mieście przesiadkowym. Międzylądowanie w przypadku pojedynczej podróży w jedną stronę do lub ze wszystkich innych miejsc jest zdefiniowane jako dłuższe niż 24 godziny w mieście przesiadkowym.
 • Nowe wnioski o podwyższenie klasy podróży Global Premier będą przyjmowane do 24 godzin przed odlotem.
 • Dozwolone jest wpisanie na listę oczekujących, ale listy oczekujących nie są dostępne dla lotów obsługiwanych przez Copa Airlines. Podróżni umieszczeni na liście oczekujących są traktowani priorytetowo zgodnie ze statusem Premier danego podróżnego. Jeśli wniosek obejmuje kilku podróżnych, priorytet jest oparty na najwyższym statusie Premier w rezerwacji. Listy oczekujących są przetwarzane w oparciu o status Premier podróżnego, następnie klasę taryfy, a następnie czas złożenia wniosku. Wszystkie listy oczekujących tracą ważność na 24 godziny przed odlotem.
 • Podwyższenia Global Premier są w pełni zbywalne i mogą być wykorzystane na podróż z lub bez członka zarabiającego na podwyższeniach.
 • W przypadku ponownego wpłacenia lub anulowania podwyższenia Global Premier zostanie ono zwrócone na konto, z którego zostało wykupione.
 • W większości przypadków podwyższenie Global Premier zostanie uznane za wykorzystane, jeśli jakikolwiek segment planu podróży zostanie podwyższony lub odbędzie się na nim lot. Jednakże w przypadku podróży obejmujących segmenty w klasie biznes United Polaris, Globalne Upgrade Premier zostanie ponownie wniesione, jeśli segment(y) klasy biznes United Polaris nie mogą zostać ulepszone.
 • Podwyższenia Global Premier podlegają kontroli przepustowości, która może ograniczyć liczbę miejsc dostępnych do podwyższenia klasy podróży.
 • Bilety nagradzane, loty, które zostały już ulepszone, bilety zawierające taryfy Basic Economy lub Economy (opłata za pierwszą torbę/brak możliwości zmian) oraz niektóre taryfy, takie jak zniżki branżowe i bilety zakupione na stronach internetowych, na których dokładna trasa lotu lub linia lotnicza jest znana dopiero po zapłaceniu za bilet, nie kwalifikują się do Podwyższenia klasy podróży Global Premier.
 • Liczba zgromadzonych mil premiowych MileagePlus, mil kwalifikacyjnych Premier i segmentów kwalifikacyjnych Premier jest oparta na klasie taryfowej pierwotnie zakupionego biletu, a nie na klasie podwyższonej.
 • Sprzedaż, wymiana lub inne przekazywanie lub próby sprzedaży, wymiany lub innego przekazywania jakichkolwiek mil, certyfikatów, nagród, korzyści lub statusu, innych niż autoryzowane i/lub sponsorowane przez United, są wyraźnie zabronione. Wszelkie mile, certyfikaty, nagrody, korzyści lub status sprzedane, przehandlowane lub w inny sposób przekazane stanowią naruszenie zasad, a wszelkie konta lub członkowie zaangażowani w taką sprzedaż, przehandlowanie lub inne przekazanie mogą podlegać Środkom Zaradczym United. Nabycie, wykorzystanie, przekazanie lub próba nabycia, wykorzystania lub przekazania mil, certyfikatów, nagród, korzyści lub statusu, które zostały nabyte w drodze zakupu, barteru lub innego przekazania z naruszeniem zasad, może skutkować zastosowaniem przez United Środków Zaradczych United.
 • Mogą obowiązywać inne ograniczenia. Warunki i inne informacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Podwyższenie klasy podróży na rejsach obsługiwanych przez ANA lub Lufthansę

Podwyższenia klasy podróży Global Premier na rejsach obsługiwanych przez ANA są ważne dla podwyższenia klasy podróży o jeden segment, jedną kabinę na dowolnym wielokabinowym rejsie międzynarodowym obsługiwanym przez ANA i sprzedawanym przez ANA lub United. Podwyższenie klasy podróży jest uzależnione od dostępności miejsc i dotyczy wyłącznie opłaconych, opublikowanych taryf. Następujące klasy taryf ANA kwalifikują się do podwyższenia klasy podróży do rangi Global Premier: C, D, J, Y, B, E i G. Podwyższenia klasy Global Premier nie można wykorzystać do podwyższenia klasy podróży z Economy do Premium Economy na lotach obsługiwanych przez ANA. Prosimy zapoznać się z poniższymi warunkami w celu uzyskania szczegółowych zasad kwalifikacji.

Podwyższenie klasy podróży Global Premier na rejsach obsługiwanych przez Lufthansę dotyczy podwyższenia klasy podróży o jeden segment, jedną kabinę na dowolnym rejsie międzynarodowym z wieloma kabinami obsługiwanym przez Lufthansę. O Podwyższenie klasy podróży Global Premier można ubiegać się już w momencie zakupu biletu w celu podwyższenia klasy podróży z Klasy Ekonomicznej lub Biznes Lufthansy do kolejnej wyższej kabiny. Podwyższenia klasy podróży są uzależnione od dostępności miejsc i obowiązują wyłącznie dla opłaconych, opublikowanych taryf. Następujące klasy taryfowe Lufthansy kwalifikują się do Podwyższenia klasy podróży Global Premier: B, C, D, E, G, H, J, M, Q, U i Y. Taryfy rządowe USA również nie kwalifikują się do elektronicznych Podwyższeń Global Premier na rejsach obsługiwanych przez Lufthansę. Podwyższenia klasy podróży Global Premier nie można wykorzystać do podwyższenia klasy podróży z Economy do Premium Economy na rejsach obsługiwanych przez Lufthansę. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami i zasadami kwalifikacji.

Jeśli planujesz podróż z niemowlęciem na kolanach, skontaktuj się najpierw z linią lotniczą, którą podróżujesz. Niektórzy partnerzy Star Alliance nie zezwalają na podróż z niemowlętami na kolanach w kabinie premium, a jeśli niemowlę jest dopuszczone do podróży, może być wymagany specjalny bilet.

Jak złożyć wniosek

Po wystawieniu biletu można złożyć wniosek online na stronie Global Premier Upgrade on ANA lub Lufthansa. Wnioski o podwyższenie klasy podróży można składać na rejsach obsługiwanych przez ANA od ośmiu tygodni przed odlotem do 24 godzin przed odlotem. Wnioski o podwyższenie klasy podróży na rejsy obsługiwane przez Lufthansę można składać od 331 dni przed odlotem do 10 godzin przed odlotem.

Można wnioskować o podwyższenie klasy podróży Global Premier dla maksymalnie czterech osób podróżujących na podstawie tej samej rezerwacji. Dla każdej osoby podróżującej wymagane jest jedno uaktualnienie Global Premier. (Jeśli rezerwacja obejmuje więcej niż cztery osoby, należy zadzwonić do ANA lub Lufthansy). Nie musisz podróżować z pasażerami, aby wnioskować o podwyższenie klasy podróży i możesz wnioskować o podwyższenie klasy podróży dla osób o innym nazwisku niż Twoje. Chociaż można wnioskować o podwyższenie klasy podróży tylko dla jednego segmentu w danym czasie, można podwyższyć klasę podróży dla więcej niż jednego kwalifikującego się segmentu na trasie.

Jeśli miejsce na podwyższenie klasy podróży jest dostępne w momencie składania wniosku, a wnioskujący zdecyduje się potwierdzić podwyższenie klasy podróży, United automatycznie odejmie Global Premier Upgrades z konta MileagePlus wnioskującego.

Jak poprosić o podwyższenie klasy podróży na lotach codeshare

Jeśli podróżujesz lotem codeshare obsługiwanym przez ANA lub Lufthansę z numerem lotu United, podwyższenie klasy podróży może być dostępne i można o nie poprosić dzwoniąc pod numer 1-800-UNITED-1 (1-800-864-8331) w USA. i Kanadzie, lub dzwoniąc do lokalnego Centrum Kontaktu z Klientem United.

Lista oczekujących na rejsy obsługiwane przez Lufthansę

Jeśli miejsce na podwyższenie klasy podróży na rejsach obsługiwanych przez Lufthansę nie jest dostępne w momencie składania wniosku, podróżni mogą mieć możliwość wpisania się na listę oczekujących na podwyższenie klasy podróży na rejsach obsługiwanych przez Lufthansę. United automatycznie odejmie kwotę Global Premier Upgrades z konta MileagePlus osoby składającej wniosek o podwyższenie klasy podróży, gdy zostanie ona wpisana na listę oczekujących. Lista oczekujących zostanie automatycznie usunięta, gdy miejsce na podwyższenie klasy podróży stanie się dostępne na danym rejsie.

Jeśli podróżny znajdujący się na liście oczekujących zostanie potwierdzony w wyższej kabinie, rezerwacja Lufthansy będzie uwzględniać podwyższoną klasę, a United wyśle powiadomienie na adres e-mail podany w momencie składania wniosku. Niepotwierdzone podwyższenie klasy podróży zostanie automatycznie przeniesione do systemu odprawy Lufthansy. W przypadku, gdy pasażer nie otrzyma podwyższenia klasy podróży podczas odprawy, podwyższenia Global Premier zostaną automatycznie przelane na konto, z którego zostały pobrane w ciągu 24 do 48 godzin. Aby dokonać zmian w podwyższenia klasy podróży lub zapytać o rezerwację, zadzwoń do Lufthansy pod numer 1-800-645-3880 w Stanach Zjednoczonych lub odwiedź stronę lufthansa.com, aby uzyskać lokalne dane kontaktowe.

Dodaj komentarz