DS-2019 Form

Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status

Formularz DS-2019 (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status) jest obowiązkowy w celu ubiegania się o wizę J-1 i może być wydany tylko we współpracy z organizacją wymiany (sponsorem wizy J-1). Organizacje te zostały certyfikowane przez Departament Stanu USA (DOS) do sprawdzania propozycji staży zgodnie z wytycznymi amerykańskimi, a tym samym ponoszą ogromną odpowiedzialność za stażystów i amerykańskie firmy goszczące.

Formularz DS-2019 musi być przedstawiony podczas rozmowy kwalifikacyjnej w konsulacie amerykańskim w oryginale, a także musi być przedstawiony ponownie później w celu przedłużenia stażu lub ponownego wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Należy pamiętać, że w żaden sposób nie można obejść wymogu współpracy z organizacją wymiany.
Listę wyznaczonych organizacji można znaleźć na stronie internetowej J-1 Exchange Visitor władz amerykańskich.

Wydawanie formularza DS-2019

Formularz DS-2019 jest formularzem numerowanym i limitowanym, którego nie można pobrać z Internetu ani wypełnić elektronicznie. Zostanie on wydany dopiero po czasochłonnym i złożonym procesie weryfikacji przez stażystę i amerykańską firmę przyjmującą.

Formularz DS-2019 jest wydawany przy użyciu Systemu Informacji o Studentach i Wizytach Wymiany (SEVIS). Ta internetowa baza danych pozwala zarówno Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (DHS), jak i Departamentowi Stanu USA na bezpośredni wgląd w informacje o stażystach, którzy przebywają w Stanach Zjednoczonych. SEVIS zawiera m.in. informacje o miejscu pobytu posiadacza wizy, amerykańskiej firmie przyjmującej oraz statusie prawnym stażysty. Po wprowadzeniu danych do systemu SEVIS, obowiązkiem organizacji wymiany staje się uaktualnianie tych informacji oraz ich zmiana, jeśli jest to konieczne, podczas całego pobytu posiadacza wizy w USA. Informacje mogą wymagać aktualizacji, na przykład w przypadku przedłużenia pobytu lub zmiany firmy przyjmującej w USA.

Dodaj komentarz