Announcement: National Infertility Awareness Week, April 23-29, 2017

Kwiecień 23-29 jest National Infertility Awareness Week i ma na celu zwiększenie świadomości na temat niepłodności, która wpływa na układ rozrodczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn (1). Ogólnie rzecz biorąc, niepłodność jest definiowana jako niezdolność pary do osiągnięcia ciąży po ≥1 roku starań (1). Biorąc jednak pod uwagę, że płodność u kobiet zmniejsza się wraz z wiekiem, niektórzy świadczeniodawcy oceniają i leczą kobiety w wieku ≥35 lat już po 6 miesiącach współżycia bez stosowania antykoncepcji (1). Przyczyny niepłodności obejmują nieprawidłowości genetyczne, niektóre ostre i przewlekłe choroby, narażenie na niektóre toksyny środowiskowe, palenie tytoniu i nadmierne spożywanie alkoholu (2).

W latach 2011-2013 około 1,6 miliona (6%) zamężnych kobiet w wieku 15-44 lat w Stanach Zjednoczonych zgłaszało trudności z zajściem w ciążę (3). Około 4 miliony (9%) mężczyzn w wieku 25-44 lat zgłosiło, że oni lub ich partnerka skonsultowali się z lekarzem w celu uzyskania porady, przeprowadzenia badań lub leczenia niepłodności w ciągu swojego życia (4). Niepłodność może przyczyniać się do stresu, niepokoju i depresji u par starających się o poczęcie dziecka, a leczenie może być inwazyjne i kosztowne z medycznego punktu widzenia. Ponadto, leczenie niepłodności może wiązać się z problemami zdrowotnymi dla kobiet i wynikających z tego dzieci (2), zwłaszcza związanymi ze zwiększonym ryzykiem ciąży mnogiej.

We współpracy z partnerami, CDC opracowało Narodowy Plan Działania w zakresie Zdrowia Publicznego dotyczący wykrywania, zapobiegania i leczenia niepłodności, który identyfikuje możliwości zapobiegania i ograniczania niepłodności oraz poprawy wyników dla par poddawanych leczeniu niepłodności. Dodatkowe informacje dotyczące niepłodności są dostępne na stronie https://www.cdc.gov/reproductivehealth/Infertility/index.htm. Informacje na temat Narodowego Tygodnia Świadomości Niepłodności są dostępne na stronie http://www.resolve.org/national-infertility-awareness-week/home-page.htmlexternal ikona.

.

Dodaj komentarz