Waarom een Seller’s Disclosure Notice belangrijk is.

Een Texas Seller’s Disclosure uitgelegd

De oorspronkelijke Seller’s Disclosure Notice-vereiste werd voor het eerst in werking gesteld in Texas in 1994. Als u de afgelopen 20 jaar een eengezinswoning in Texas hebt verkocht, hebt u hoogstwaarschijnlijk een kennisgeving van openbaarmaking van de verkoper ingevuld. De meeste verkopers vinden dit document vervelend om in te vullen, maar het nauwkeurig bekendmaken van de staat van uw woning is een van de belangrijkste dingen die je kunt doen. Aangezien zowel de kopers en verkopers ondertekenen dit document, het is een schriftelijk bewijs dat je hebt bekendgemaakt wat je weet over de property.

De Verkoper openbaarmaking Notice moet worden ingevuld om de beste van de verkoper geloof en kennis. Een verkoper heeft de plicht om materiële feiten bekend te maken die een koper normaal gesproken niet zou kunnen ontdekken, of die een redelijke inspectie niet zou ontdekken. Maar een verkoper heeft niet de plicht om feiten bekend te maken die hij of zij niet weet. Een verkoper makelaar heeft ook dezelfde plicht om te onthullen als de verkoper doet.

Land Verkopers Gids – Home Sellers Guide

De Verkoper Disclosure Notice biedt residentiële kopers belangrijke informatie over het pand, zoals: welke apparaten, apparatuur en functies zijn er op het onroerend goed en of deze items werken of niet; sanitair, airco of verwarming gebreken; structurele problemen; termiet behandelingen; eerdere branden of overstromingen; HOA info; en de conditie van het dak. Er zijn ook andere belangrijke mededelingen in de openbaarmaking die in het beste belang van een verkoper is om een koper te laten erkennen.

Wie is vrijgesteld

Seller’s Disclosure Notices zijn vereist in de meeste Texas onroerend goed transacties die betrekking hebben op eengezinswoningen. Sommige verkopers ten onrechte aannemen dat als ze nooit bewoond het pand, ze zijn vrijgesteld van de openbaarmaking vereiste. Hier is een samengevatte lijst die u kunnen vrijstellen van de kennisgeving:

  • uit hoofde van een gerechtelijk bevel of een executieverkoop;
  • door een curator in faillissement;
  • aan een hypotheekgever of een opvolger in het belang, of aan een begunstigde van een trustakte door een trustor of een opvolger in het belang;
  • aan een hypotheekhouder of een begunstigde van een trustakte die het onroerend goed heeft verkregen bij een verkoop krachtens verkoopbevoegdheid krachtens een trustakte of een verkoop krachtens een door de rechter gelaste executoriale titel, of het onroerend goed heeft verkregen bij een in de plaats van de executoriale titel komende akte;
  • door een zaakwaarnemer in het kader van het beheer van de nalatenschap, de voogdij, de curatele of de trust van een overledene;
  • van een mede-eigenaar aan een of meer andere mede-eigenaars;
  • tussen echtgenoten als gevolg van een vonnis tot ontbinding van het huwelijk of een vonnis van scheiding van tafel en bed of van een overeenkomst inzake de vereffening van eigendommen die samenhangt met een dergelijk vonnis;
  • aan of van een overheidsinstantie;
  • van een nieuwe woning van niet meer dan één wooneenheid die niet eerder voor woondoeleinden is bewoond; of
  • van een onroerend goed waarvan de waarde van enige woning niet meer bedraagt dan vijf procent van de waarde van het onroerend goed.

Het niet verstrekken van een Verkopers Disclosure Notice wanneer dit vereist is, kan een koper het recht geven om het contract te beëindigen. Ook is het in het belang van de verkoper om de staat van zijn eigendom volledig bekend te maken. Als een verkoper iets vergeet, zullen de buren dat misschien niet doen.

***Dit bericht is geen vervanging voor het advies van een advocaat.***

Plaats een reactie