Uterusperforatie veroorzaakt door intra-uteriene hulpmiddelen: klinisch beloop en behandeling

Studievragen: Wat zijn de symptomen van baarmoederperforatie veroorzaakt door moderne koperen intra-uteriene hulpmiddelen (Cu-IUDs) en het levonorgestrel-afgevende intra-uteriene systeem (LNG-IUS); hoe wordt perforatie gedetecteerd en wat zijn de bevindingen bij abdominale chirurgie?

Samenvattend antwoord: Symptomen zijn meestal mild en ∼30% van de vrouwen is asymptomatisch. Chirurgische bevindingen zijn overwegend minimaal; in deze studie werden geen viscerale complicaties gevonden. Verklevingen en zwangerschappen lijken echter vaker voor te komen bij vrouwen die een Cu-IUD gebruiken.

Wat is al bekend: Eerdere studies en case reports hebben gesuggereerd dat uterusperforatie door moderne IUDs/IUSs zelden ernstig is.

Studieopzet, omvang, duur: Een retrospectieve studie van 75 patiënten (54 LNG-IUS en 21 Cu-IUD) die tussen 1996 en 2009 chirurgisch werden behandeld voor baarmoederperforatie.

Deelnemers/materialen, setting, methoden: De patiënten die werden behandeld voor uterusperforatie met een IUD/IUS in klinieken van het ziekenhuisdistrict Helsinki en Uusimaa werden geïdentificeerd met behulp van het Nationale Zorgregister voor Gezondheidsinstellingen in Finland. De klinische gegevens werden verzameld uit individuele patiëntendossiers.

Belangrijkste resultaten en de rol van toeval: De meerderheid van de patiënten (n = 53; 71%) had milde symptomen van abnormaal bloedverlies of buikpijn of beide, in combinatie met ontbrekende IUD/IUS draadjes. Asymptomatische patiënten (n = 22; 29%) werden onderzocht vanwege ontbrekende draadjes of zwangerschap. Het niet kunnen verwijderen van het IUD/IUS door aan zichtbare draadjes te trekken was de reden voor verwijzing bij zeven vrouwen (9%) die om verwijdering van het hulpmiddel verzochten. Elf vrouwen (15%) waren zwanger. Misplaatste IUDs/IUSs werden gelokaliseerd door een combinatie van vaginale ultrasonografie (US) en röntgen, hysteroscopie of curettage. Pas daarna werden de patiënten behandeld door middel van laparoscopie. De meerderheid (n = 44; 65%) van de 68 intra-abdominale hulpmiddelen bevond zich in het omentum, de overige 24 (35%) rond de uterus. Gedeeltelijke perforatie of myometriale inbedding werd gediagnosticeerd in alle zeven gevallen (9%) met zichtbare draden, maar onsuccesvolle verwijdering door trekken. Tijdens de laparoscopie werden filmachtige verklevingen gevonden bij 21 patiënten (30%). Zwangerschap (33 versus 7%, P = 0,009) en intra-abdominale verklevingen (58 versus 20%, P = 0,002) kwamen significant vaker voor in de Cu-IUD groep. Infecties waren zeldzaam; één aspecifieke acute abdominale infectie, die later geen verband bleek te houden met het IUD, leidde tot laparoscopie en in vier gevallen was het IUD omgeven door pus, maar er waren geen symptomen van infectie.

Beperkingen, redenen voor voorzichtigheid: In de studiesetting kwamen alleen chirurgisch behandelde symptomatische patiënten voor en asymptomatische vrouwen die regelmatige follow-up volgden. Vrouwen die niet werden behandeld, maar alleen werden gevolgd of geen follow-up bijwoonden, werden niet geïdentificeerd, wat de mogelijkheid uitsluit om gemiste ongediagnosticeerde perforaties te analyseren, of conservatieve follow-up als een behandelingsoptie.

Bredere implicaties van de bevindingen: Aangezien de chirurgische bevindingen minimaal zijn, hebben asymptomatische vrouwen misschien helemaal geen behandeling nodig. Een alternatieve vorm van anticonceptie is echter belangrijk omdat zwangerschappen kunnen voorkomen. Als een vrouw een zwangerschap plant, moet een misplaatste LNG-IUS worden verwijderd, omdat deze als anticonceptiemiddel kan fungeren.

Plaats een reactie