Research ReportPhantom phone signals: An investigation into the prevalence and predictors of imagined cell phone signals

Dit artikel heeft tot doel het eigenaardige fenomeen van ingebeelde gsm-signalen, of Phantom Phone Signals (PPS), op te helderen. Dit fenomeen wordt gedefinieerd als de perceptie van een individu van een telefoonsignaal, dat wijst op een inkomend gesprek, bericht, of sociale media notificatie, terwijl in feite geen dergelijk signaal werd verzonden. Een enquête onder 408 Amerikaanse burgers bevestigde dat PPS een veel voorkomend verschijnsel is: Bijna 50% van alle respondenten gaf aan ten minste eenmaal per week en 63% ten minste eenmaal per maand een of andere vorm van PPS te ervaren. Verdere resultaten tonen aan dat intensiteit van telefoongebruik, zelfgerapporteerd excessief gebruik, en telefoonverslaving positief gerelateerd zijn aan de frequentie van het ervaren van PPS. De verklaring voor deze bevindingen zou kunnen zijn dat chronisch toegankelijke schema’s als gevolg van intensief telefoongebruik kunnen leiden tot misinterpretaties van andere signalen, of tot goedaardige hallucinaties, en dat het waargenomen belang van telefoongebruik mensen waakzamer maakt voor potentiële telefoonsignalen. Behoefte aan populariteit (NFP) bleek een sterkere voorspeller van PPS dan behoefte om erbij te horen, wat de veronderstelling ondersteunt dat NFP een goede voorspeller is voor sociaal geïnduceerd gedrag. Tenslotte, de injunctieve en descriptieve normen over bereikbaar zijn op de telefoon benaderden alleen significantie in hun positieve relatie tot het ervaren van PPS.

Plaats een reactie