Julie Demboski’s ASTROLOGY

Dit komt uit de sectie die het contact beschrijft van Juno in de eigen horoscoop van een vrouw met andere lichamen:

Juno met haar eigen Maan: Dit verbindt empowerment stevig met vrouwelijke energieën die te maken hebben met generatie-, voorouderlijke, moederlijke en intuïtieve impulsen, en in gemakkelijke of neutrale aspecten (conjunctie, sextiel, driehoek) creëert dit een formidabele instinctieve aard in het individu. In elk contact, gemakkelijk of hard (halfvierkant, vierkant, sesquiquadraat, quincunx, oppositie) heeft dit duo het potentieel om toegang te krijgen tot krachtige generatieve en cyclische ritmen, waardoor de vrouw zich hierop kan afstemmen en die energie als haar eigen energie kan putten en gebruiken, een effectief kanaal voor de Universele stroom. Het is een energie die creatief, oer en natuurlijk is, en als zodanig iets ongewoons toevoegt aan de aura van de vrouw; dit kan ertoe leiden dat mensen die zich niet op hun gemak voelen bij de fysieke en psychische rol van de vrouw, deze personen afwijzen of zich van hen distantiëren – deze vrouwen kunnen als bedreigend worden ervaren, omdat zij een inheemse kracht met zich meedragen die toegang geeft tot het ongeziene, en anderen het gevoel kan geven dat zij emotioneel worden geröntgend in hun aanwezigheid.

En dit uit de definities van kruiselingse horoscoopaspecten, tussen de horoscopen van partners.

Juno in aspect met de Mars van de partner: Wanneer bij deze combinatie Juno bij de vrouw hoort en Mars bij de man, ligt de essentie van het contact grotendeels in de gevoelens van de man over zijn eigen mondigheid als man, en zijn effectiviteit bij het vervullen van ego-behoeften en het ondernemen van actie. Als hij een stevig gevoel van effectiviteit en een hoog gevoel van eigenwaarde heeft, dan kan hij zelfs in een hard contact bereid zijn om een manier uit te werken om de empowerment-keuzes van de vrouw te aanvaarden en te ondersteunen; zij kan hem echter te agressief vinden in een hard aspect, terwijl een zacht aspect kan afhangen van zowel haar eigen gevoel van effectiviteit en handelingsbekwaamheid, als haar gevoel dat zijn daden haar streven naar empowerment ondersteunen, of tenminste niet belemmeren (zie de kruis-chart Saturnus-contacten voor aanwijzingen over mogelijke beperkende attitudes bij beide partners). Als zij zich tenminste enigszins effectief voelt in haar acties en dat hij ‘voor’ haar is, in plaats van tegen haar, zal zij er misschien voor open staan om het te laten werken. Als Juno echter van de man is, kan het plaatje heel anders zijn: harde aspecten suggereren dat hij haar ego- en actie-energieën niet verenigbaar vindt met zijn idee van ‘gepast’ partnergedrag, terwijl zachte aspecten zeggen dat hij haar egobevestigingen en actiekeuzes in het algemeen gepast en aangenaam vindt, tenminste zolang ze niet bedreigend zijn (in hard aspect met) zijn eigen ego (Mars) en effectiviteit (Zon) energieën.

Koop Juno hier in handige PDF-vorm – bedankt!

En hartelijk dank aan degenen die al besteld hebben – ik stel het op prijs!

Plaats een reactie