J-2 werkvergunning

Als u in de J-2 immigratiestatus bent, is het mogelijk om bij de U.S. Citizenship and Immigration Services – afgekort USCIS – een werkvergunning aan te vragen, meestal een EAD kaart genoemd. Het doel van een J-2 werkvergunning is NIET om het levensonderhoud van uw echtgeno(o)t(e) te financieren, maar om u in staat te stellen uw eigen persoonlijke of professionele interesses na te streven, evenals culturele mogelijkheden voor uw gezin.
De verwerkingstijden bij USCIS kunnen aanzienlijk zijn en u kunt niet beginnen met werken totdat u uw EAD heeft ontvangen.
Dus laten we beginnen!
Ten eerste moet u in de VS zijn en in de J-2 status op het moment dat u een werkvergunning aanvraagt.
U moet twee overheidsformulieren invullen samen met zeven ondersteunende documenten. Maakt u zich geen zorgen! De checklist voor documenten en andere relevante informatie staan allemaal op de website van ISSO. En ik kan uit persoonlijke ervaring spreken dat toen mijn vrouw een J-2 werkvergunning aanvroeg, ze daar alle informatie vond die ze nodig had voor een succesvolle aanvraag.
Het eerste document is een origineel Form G-1145, waarmee USCIS u kan laten weten wanneer zij uw aanvraag hebben ontvangen.
Het tweede document dat u nodig heeft is een origineel Form I-765 aanvraag. Met dit formulier kunt u ook een U.S. Social Security Number aanvragen. als u dat nog niet heeft. U heeft naast het EAD ook een SSN nodig om te kunnen gaan werken.
Volgende zullen we kort uw bewijsstukken doornemen. U kunt alle specifieke instructies op de ISSO-website raadplegen.
U hebt eerst kopieën nodig van alle huidige en vorige formulieren DS-2019 voor zowel u als uw J-1-echtgeno(o)t(e). Zorg ervoor dat u de onderkant van elk formulier hebt ondertekend.
U moet ook kopieën opsturen van de pagina’s met biografische gegevens van uw paspoort voor u en uw J-1-echtgeno(o)t(e). Beide paspoorten moeten nog minstens 6 maanden geldig zijn.
De volgende items zijn fotokopieën van uw meest recente J-1 en J-2 visum pagina’s (Als u uit Canada komt, heeft u deze niet nodig omdat u vrijgesteld bent van visum).
U heeft ook kopieën nodig van uw en uw echtgenoot’s meest recente Form I-94 aankomst record.
USCIS heeft ook twee U.S. paspoort stijl foto’s nodig voor u alleen. De foto’s mogen niet ouder zijn dan 30 dagen als u de aanvraag verstuurt.
Daarnaast hebt u een korte begeleidende brief nodig waarin u uitlegt waarom u toestemming vraagt om te werken. Bekijk een voorbeeldbrief op onze website.
Last but not least, moet u een vergoeding betalen aan de USCIS. U kunt betalen met een persoonlijke cheque, een gewaarmerkte bankcheque of een postwissel. Het ISSO raadt het gebruik van een credit card af in verband met gerapporteerde problemen. Kijk op onze website voor het specifieke bedrag van de vergoeding.
Voordat u uw aanvraag naar USCIS stuurt, moet u dubbel controleren of u alles heeft! USCIS kan uw aanvraag weigeren als deze niet in alle opzichten compleet is, inclusief ontbrekende pagina’s en/of handtekeningen.
De ISSO raadt u sterk aan een koerier zoals FedEx of UPS te gebruiken, die de bezorging garandeert en u voorziet van een volgnummer.
En vergeet niet — kom terug naar de ISSO website voor informatie over wat u kunt verwachten nadat u uw aanvraag heeft verzonden.

Plaats een reactie