Hoe kom ik van wellustige gedachten af?

Vraag: “Hoe kom ik van wellustige gedachten af?”
Antwoord: Lust is elk sterk verlangen; zondige lust is verlangen naar iets dat God verboden heeft. Lustvolle gedachten brengen lustvolle daden voort, en lust waarnaar gehandeld wordt, leidt altijd tot verwoesting. Eva begeerde het heerlijke fruit van die ene boom waarover God had gezegd: “Daarvan mag je niet eten” (Genesis 2:16-17). Haar daad van eten en het geven van een deel aan haar man opende de deur voor de zonde om Gods volmaakte wereld binnen te gaan. David begeerde Bathseba, de vrouw van een andere man, en toen hij naar die lust handelde, leidde dat tot moord en de dood van zijn zoontje als onderdeel van Gods oordeel (2 Samuël 11:2-4, 14-15; 12:13-14). Kwaadaardige daden beginnen met wellustige gedachten, dus is het belangrijk dat we zulke gedachten uit de weg ruimen zodra ze opkomen.
Om wellustige gedachten uit de weg te ruimen, moeten we eerst onze gebieden van grootste verleiding bepalen. Lust is niet altijd van seksuele aard. Hebzucht is lust naar geld of macht. Afgunst is begeerte naar de populariteit of positie die iemand anders heeft. Begeerte is begeerte naar alles wat we niet hebben. Lust begint met een gedachte. Hoewel we niet verantwoordelijk zijn voor elke gedachte die in ons hoofd opkomt, zijn we wel verantwoordelijk voor wat we met die gedachten doen.
Tweede Samuël 13 vertelt het tragische verhaal van wellustige gedachten die uitmonden in slechte daden. Koning David’s zoon Amnon werd geobsedeerd door zijn halfzuster Tamar. Omdat hij zijn wellustige gedachten niet van zich af kon zetten, verteerden ze hem totdat hij de gruwelijke daad beging haar te verkrachten. Nadat zijn lust was bevredigd, kon het hem niet meer schelen wat er met Tamar gebeurde, en hij gooide haar weg als een stuk vuilnis (vers 15). Lust geeft alleen om het bevredigen van zijn driften; het geeft niets om de mensen die erdoor gekwetst zullen worden. Een wellustige gedachte moet worden gezien als de vijand die het is, voordat het ons leven overneemt.
Wanneer we vasthouden aan een gedachte waarvan we weten dat die God onwelgevallig is, kan die snel uitgroeien tot zondige lust. Het verlangen groeit totdat het ontevredenheid schept met onze huidige situatie. Lust legt ons de overtuiging op dat geluk en tevredenheid onmogelijk zijn tenzij we hebben wat we willen. Jakobus 1:13-15 beschrijft de progressie van wellustige gedachten naar wellustige daden: “Wanneer iemand in verzoeking wordt gebracht, moet hij niet zeggen: ‘God brengt mij in verzoeking.’ Want God kan niet door het kwade verzocht worden en Hij brengt ook niemand in verzoeking; maar ieder mens wordt verzocht wanneer hij door zijn eigen boze begeerte wordt meegesleept en verleid. Nadat de begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en de zonde, wanneer zij volgroeid is, baart de dood.”
We kunnen ons ontdoen van wellustige gedachten door ze te vervangen door gedachten die “waarachtig, en eervol, en juist, en zuiver, en lieflijk, en bewonderenswaardig” zijn. Denk aan dingen die voortreffelijk zijn en lof waardig” (Filippenzen 4:8). Wij moeten “elke gedachte krijgsgevangen maken voor de gehoorzaamheid van Christus” (2 Korintiërs 10:5). We moeten berouw hebben over het hebben van wellustige gedachten en de hulp van de Heer vragen om onze gedachten te heroriënteren.
Als de wellustige gedachten die we proberen kwijt te raken een andere persoon betreffen, kunnen we hun kracht onschadelijk maken door die gedachten om te zetten in gebeden voor het welzijn van die andere persoon. Door die persoon voor de Heer te brengen, verzwakken we de macht van lust om hem of haar te objectiveren. We moeten de waarde van elke persoon erkennen als een schepping van God en onthouden dat God hogere plannen met hem of haar heeft die ons niet omvatten. Wanneer we onze wil in overeenstemming brengen met Gods wil, leren we deze persoon te zien zoals Hij dat doet, niet zoals lust dat doet.
Het stoppen van wellustige gedachten vereist ook het filteren van de informatie die we via onze zintuigen in onze geest toelaten. Onze gedachten zijn gewoonlijk het product van wat we hebben gezien, gehoord, aangeraakt en geproefd. Door te controleren wat we binnenlaten, kunnen we het materiaal dat in onze geest beschikbaar is voor lust om uit te buiten, sterk verminderen. Als pornografische beelden in onze geest zijn gebrand door zondig kijken, kunnen we de Heer vragen om die beelden mettertijd te vervangen. Door te weigeren naar dingen te kijken die lust opwekken, door muziek of taal die lustvolle gedachten oproept uit te filteren, en door lustvolle herinneringen uit ons repertoire te bannen, kunnen we lustvolle gedachten uithongeren tot ze weinig hebben om mee te werken.
Herdenken aan en mediteren over de Schrift is ook een goede manier om lustvolle gedachten te vermijden en onze geest te vernieuwen, zoals Romeinen 12:1-2 ons opdraagt te doen. Het spelen van aanbiddingsmuziek in onze oren richt onze gedachten ook op dat wat goed, zuiver en mooi is. Het leven van een christen moet er een zijn van voortdurende overgave. Als wij ons dagelijks overgeven aan de heerschappij van Christus, helpt Hij een zondig gedachtenleven te veranderen in een leven dat Hem najaagt. Lustgedachten dringen van tijd tot tijd bij ons binnen, maar door er gezag over te krijgen, ze af te wijzen voordat ze wortel schieten, en Gods hulp in te roepen, kunnen we de overwinning behalen.

Plaats een reactie