Het oude Athene – Onderwijs in het oude Athene en het oude Sparta

Het onderwijs voor jongens in het oude Athene bestond uit drie hoofdvakken: Grammata, muziek en lichamelijke opvoeding. Grammata omvatten lezen, schrijven en rekenen. De letterlijke vertaling van ‘grammata’ is ‘letters’. Nadat de leerlingen hun letters hadden geleerd, gingen zij verder met het leren van de woorden van beroemde dichters zoals Homerus. De tweede cursus, muziek, bestond uit zingen, lier- en fluitspelen, voordragen en het muzikaal uitvoeren van poëzie. De leerlingen leerden geschiedenis, aardrijkskunde en ethiek. Bij de derde cursus, lichamelijke opvoeding, oefenden de kinderen in worstelen, springen, hardlopen en discus- en speerwerpen. Ze speelden ook teamspelletjes, zoals vroege vormen van veldhockey en voetbal. Dit was om hun lichaam ‘sterk en moedig’ te maken. Het doel was niet om atleten of soldaten te produceren zoals in Sparta, maar jonge mannen die gracieus, fit en aantrekkelijk waren, en men hoopte dat zij gewoonten van fitheid zouden ontwikkelen die zij hun hele leven met zich mee zouden nemen.
Leraren voegden ook alles wat zij wisten toe aan de schoolcursus.
Meisjes kregen meestal les van hun moeders in het comfort van hun eigen huis. Ze leerden dingen als moederschap en het huishouden. Meisjes mochten ook aan sport doen, zoals worstelen. Dit was omdat ouders bang waren dat meisjes verwend zouden worden als ze leerden lezen. Op latere leeftijd zou hun echtgenoot al het werk doen, zodat hij de vakken nodig zou hebben die hij op school had geleerd, en een meisje zou thuis blijven om de kinderen op te voeden en het huishouden te doen. Zo werkten de gescheiden onderwijssystemen voor jongens en meisjes, die aansloten bij wat zij voor hun latere leven moesten weten. Sommige gezinnen hadden echter een privé-leraar in dienst, zodat sommige Atheense vrouwen zeer goed opgeleid waren.

Plaats een reactie