DS-2019 Form

Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status

Het DS-2019-formulier (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status) is verplicht om een J-1-visum aan te vragen, en het kan alleen worden afgegeven in samenwerking met een uitwisselingsorganisatie (J-1-visumsponsor). Deze organisaties zijn door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (DOS) gecertificeerd om stagevoorstellen volgens de Amerikaanse richtlijnen te beoordelen, en zij zijn dus uiterst verantwoordelijk voor de stagiairs en de Amerikaanse gastbedrijven.

Het DS-2019-formulier moet bij de interviewafspraak op het Amerikaanse consulaat in het origineel worden overgelegd, en het moet ook later opnieuw worden overgelegd om de stage te verlengen of om de Verenigde Staten opnieuw binnen te komen. Het is in geen geval mogelijk om de vereiste om met een uitwisselingsorganisatie samen te werken, te omzeilen.
Een lijst van aangewezen organisaties vindt u op de J-1 Exchange Visitor website van de Amerikaanse autoriteiten.

Uitreiking van het DS-2019 Formulier

Het DS-2019 Formulier is een genummerd en beperkt formulier, dat niet van het internet kan worden gedownload of elektronisch kan worden ingevuld. Het wordt pas afgegeven na een tijdrovend en ingewikkeld beoordelingsproces van de stagiair en het Amerikaanse gastbedrijf.

Het DS-2019-formulier wordt afgegeven met behulp van het Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS). Via deze webdatabank kunnen zowel het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) als het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken rechtstreeks informatie inzien over stagiairs die zich in de Verenigde Staten bevinden. SEVIS bevat onder meer informatie over de locatie van de visumhouder, het gastbedrijf in de VS en de legale status van de stagiair. Zodra de gegevens in SEVIS zijn ingevoerd, wordt het de verantwoordelijkheid van de uitwisselingsorganisatie om deze informatie actueel te houden en zo nodig te wijzigen gedurende het gehele verblijf van de visumhouder in de VS. Het kan nodig zijn de informatie bij te werken, bijvoorbeeld bij een verlenging van het verblijf of bij een wijziging van het Amerikaanse gastbedrijf.

Plaats een reactie