Complexe PTSS vs. Bipolaire Stoornis

Mentale gezondheidsproblemen kunnen in allerlei vormen voorkomen, maar het is belangrijk om te weten hoe je ze van elkaar kunt onderscheiden, omdat ze verschillende behandelingen kunnen vereisen. Twee vergelijkbare psychische aandoeningen zijn complexe posttraumatische stressstoornis, of C-PTSD, en bipolaire stoornis. Vaak kan complexe PTSS verkeerd worden gediagnosticeerd als bipolaire stoornis, omdat de patiënt niet zeker weet welke symptomen ze eigenlijk ervaren die verband houden met hun psychische aandoening, en daarom niet de juiste behandeling krijgen om hun symptomen te verlichten.

Bovendien kan ongecontroleerde PTSS soms leiden tot de ontwikkeling van andere geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder bipolaire stoornis. Zich bewust worden van wat ze zijn en wat de symptomen zijn, kan helpen jezelf en je dierbaren te beschermen, zodat je weet of je het ervaart en dus de hulp kunt krijgen die je nodig hebt om je leven weer op de rails te krijgen.

Wat is complexe PTSS?

C-PTSD is nauw verwant aan PTSS en wordt de laatste jaren steeds breder erkend en herkend. PTSD wordt veroorzaakt door een eenmalige traumatische gebeurtenis, terwijl C-PTSD wordt veroorzaakt door herhaald trauma dat zich over een periode van maanden of jaren uitstrekt.

Complex-PTSD Symptomen

De symptomen van complexe PTSS zijn vergelijkbaar met PTSS, maar er zijn een paar meer symptomen die mensen kunnen ervaren vanwege de aard van de ontwikkeling van de stoornis. De symptomen van PTSS omvatten:

 • Het herbeleven van de traumatische ervaring in de vorm van nachtmerries of flashbacks.
 • Het vermijden van bepaalde mensen, plaatsen of situaties die u aan de traumatische gebeurtenis herinneren.
 • Het ervaren van veranderingen in gevoelens ten opzichte van anderen, waaronder het niet in staat zijn om iemand te vertrouwen.
 • Veranderingen in gevoelens ten opzichte van uzelf, zoals het hebben van negatieve opdringerige gedachten en een verlaagde eigenwaarde.
 • Het lijden aan Hyperarousal, wat kan inhouden dat u voortdurend in hoge staat van paraatheid bent. Het kan er ook toe leiden dat u niet kunt slapen en snel schrikt.
 • Lichamelijke symptomen zonder medische oorzaak die worden uitgelokt door herinneringen aan de traumatische gebeurtenis, zoals zich misselijk of duizelig voelen

De symptomen van C-PTSD kunnen alle bovenstaande symptomen omvatten, evenals:

 • Een gebrek aan emotionele controle en het ervaren van explosieve woede of voortdurende droefheid.
 • Gevoelens van dissociatie en het gevoel los te staan van je emoties of lichaam.
 • Een negatief zelfbeeld en gevoelens van extreme schuld of schaamte.
 • Het hebben van moeite met relaties, ze volledig vermijden, of relaties aangaan met mensen die hen misbruiken omdat het vertrouwd is.
 • Het hebben van een vervormd beeld van uw misbruiker, inclusief de preoccupatie van wraak of hen totale macht over u en uw leven te geven.
 • Verlies van vertrouwen in lang gekoesterde overtuigingen.

Wat is bipolaire stoornis?

Bipolaire stoornis is een psychische aandoening die extreme stemmingswisselingen met zich meebrengt, waaronder woede-uitbarstingen en perioden van depressie. Bipolaire stoornis is een veel voorkomende hersenaandoening die meestal symptomen begint te vertonen rond mensen die 25 jaar oud zijn. Sommige mensen die bipolair zijn, kunnen manische episoden ervaren die dagen of weken duren, terwijl anderen slechts een paar keer per jaar stemmingswisselingen kunnen ervaren, of zelfs minder dan dat.

Wat zijn de symptomen van bipolaire stoornis?

Er zijn drie soorten symptomen die mensen met bipolaire stoornis kunnen ervaren: depressie, manie en hypomanie:

 • Mania-ervaringen kunnen een emotionele high veroorzaken, waaronder opwinding, impulsief gedrag, euforie, en het hebben van veel energie.
 • Hypomanie is vergelijkbaar, maar niet zo ernstig als manie, en kan nog steeds opmerkelijke veranderingen in de stemming ervaren.
 • Depressieve ervaringen kunnen een diepe droefheid, hopeloosheid, gebrek aan interesse in hobby’s of activiteiten, verlies van energie, te weinig of te veel slaap, en zelfmoordgedachten omvatten.

Mannen en vrouwen hebben de neiging om verschillende symptomen van bipolaire stoornis te hebben, waardoor het moeilijker is om de diagnose te stellen. Vrouwen kunnen mildere manische episoden hebben, meer depressieve episoden dan manische episoden, en kunnen meer of meer episoden in een jaar hebben. Ze worden ook vaak op latere leeftijd gediagnosticeerd en ervaren tegelijkertijd andere problemen, zoals migraine, angst of obesitas. Mannen hebben de neiging ernstiger manische episoden te ervaren en zich tijdens hun manische episoden te gedragen. Zij worden ook eerder gediagnosticeerd en kunnen ook problemen hebben met middelenmisbruik.

Complexe PTSS-behandeling

Het stellate ganglion block (SGB) is een injectiebehandeling die effectief is in het verminderen of elimineren van de slopende symptomen van PTSS, waaronder angst, nachtmerries en flashbacks. Hoewel de SGB-injectie geen bipolaire stoornis kan behandelen, is het een effectieve complexe PTSS-behandeling gebleken.

De behandeling met deze PTSS-injectie is een mengsel van plaatselijke verdovingsmiddelen dat wordt geïnjecteerd in de buurt van het ganglion stellate, dat betrokken is bij de controle over het sympathische zenuwstelsel. De resultaten van de SGB-injectie voor de behandeling van PTSS blijken 6 maanden tot meer dan 10 jaar te duren.

Als u lijdt aan C-PTSD, kan de SGB-injectie voor PTSS de oplossing zijn waarnaar u op zoek bent om u verder te helpen. Bel ons vandaag nog voor een gesprek met een SGB-arts die u kan helpen bepalen of de SGB-injectie geschikt is voor uw specifieke aandoening.

Plaats een reactie