Betekenis van de rune Othila of Othala of Odal

Othala is de op een na laatste rune van de Futhark. Soms is het de laatste. Othala is de rune die symbool staat voor de erfenis van onze voorouders, het spirituele erfgoed dat zij ons hebben nagelaten. Bijna aan het einde gekomen van de inwijdingsweg van de Futhark, moet de onderzoeker zijn erfenis integreren in wat hij tijdens zijn vooruitgang heeft geleerd. Othala symboliseert allen die hem zijn voorgegaan en die het Pad vóór hem hebben bewandeld.

Othala maakt het mogelijk de dingen in hun staat te handhaven en versterkt ook de banden die bestaan tussen de leden van een groep en/of een familie.

Othala heeft een gesloten zijde als Ingwaz, het geeft aan dat de erfenis die wij erven beschermd is. De geopende kant ervan geeft ons aan dat dit erfgoed kan worden doorgegeven en dat het niet geheel geïsoleerd is.

Divinerende waarde : De familie-eigendommen. Materiële en morele erfenis. Eigendommen. Nieuws van veraf. Moeilijkheid voor een erfenis.

Spirituele waarde : Wij zijn allen erfgenamen op voorwaarde dat wij de nodige inspanning leveren om de weg te vinden van hen die ons zijn voorgegaan.

Fysiologische waarde : Werkt in op de problemen van de borst, de nek, de rug, de hersenen, de pijnappelklier.

Wijsheid leidraad : ” Zoek wat u verenigt met het Geheel ! ”

Plaats een reactie