6 Redenen waarom je je dik kunt voelen

Mijn dikke gevoelens kunnen worden getriggerd door een extra kronkel die er eerder niet was, de inspanning om een gekrompen trainingsbroek over mijn benen te persen, een opgeblazen buik, of het vangen van een glimp van mijn navel die door de stof van mijn shirt naar buiten steekt.

Mijn lichaam heeft de grenzen van mijn kleding overschreden, dus ik voel me niet meer de baas over mijn eigen lichaam en zijn grenzen.

Een simpele oplossing hiervoor kan zijn om beter passende kleding te kopen. Mijn buik steekt nog steeds uit mijn ab-scheiding, dus kleren van stof die mijn lichaam niet omhelzen, geven me een prettiger gevoel. Een andere oplossing is om voedsel te eten dat bij mijn lichaam past. Het eten van te veel natrium, of voedsel dat ontstekingen veroorzaakt kan vochtretentie veroorzaken.

Andere keren gaat de wortel dieper dan de huidoppervlakte en moet ik mijn behoefte om me in controle te voelen en mijn frustratie van het niet in staat zijn om alles te beheersen aanpakken. De Bijbel zegt dat God degene is die de controle heeft, dus ik hoef niet het gevoel te hebben dat mijn wereld in elkaar stort als mijn maag uit de pas loopt.

Wanneer ik me herinner dat God alles onder controle houdt, zelfs wanneer ik slaap, kan ik opgelucht ademhalen zonder me zorgen te maken over hoe groot de adem mijn buik maakt.

God heeft alles onder controle:

“De aarde is van de HEER en haar volheid, de wereld en hen die daarin wonen” Psalm 24:1

“Zie, hij die Israël bewaart
zal sluimeren noch slapen.

De HEER is uw hoeder;
de HEER is uw schaduw aan uw rechterhand.” Psalm 121:4-5

Hij is goed:

Nu dan, als gij inderdaad mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond zult houden, zult gij mijn kostbaar bezit zijn onder alle volken, want de gehele aarde is van mij; en gij zult mij tot een koninkrijk van priesters en een heilige natie zijn. Exodus 19:5

Het is tevergeefs dat gij vroeg opstaat en laat te ruste gaat, etende het brood van angstig zwoegen; want Hij geeft aan zijn beminden slaap. Psalm 127:2

Hij, die zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hem voor ons allen heeft overgegeven, hoe zal Hij ook met Hem ons niet alle dingen genadiglijk schenken? Romeinen 8:32

Weighed Down

Ik keek laatst op onze weegschaal in de badkamer, gewoon uit nieuwsgierigheid om te zien wat ik woog. Ik stapte op de weegschaal en keek naar de zwart-witte cijfers. Die dag zeiden de cijfers tegen me: “Ik ben een maatstaf voor de aantrekkingskracht van de zwaartekracht op je lichaam. Mijn cijfers geven aan hoeveel je investeert in je fysieke band met de aarde.”

Ik stapte weg met een afstandelijke afkeer, wetende dat dit slechts cijfers waren en geen invloed hadden op mijn identiteit, maar mijn hart voelde nog steeds zwaar.

Wanneer ik me dik voel, voel ik me bezwaard, zowel lichamelijk als geestelijk.

De weegschaal zegt misschien dat ik zwaarder ben, maar mijn ziel draagt het grootste deel van het gewicht.

De geestelijke gevoelens variëren van bezorgdheid tot ontmoediging tot schaamte, afhankelijk van de dag. Maar ik weet dat God mij gemaakt heeft om rechtop te staan, en mijn ogen op de hemel te richten. Er is zoveel taal in de Bijbel over ons optillen uit het slijk, uit de zee, uit de kleverige plaatsen in onze eigen geest.

De Heer kan ons bevrijden van onze eigen zwaarte als we deze woorden ontvangen:

Ongerustheid: Laat de woorden van God vriendelijkheid tot u spreken. “Een bezorgd hart bezwaart een mens, maar een vriendelijk woord vrolijkt hem op.” Spreuken 12:25

Ontmoediging: God is met u. “Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Wees niet bang, laat u niet ontmoedigen, want de Here, uw God, zal met u zijn, waar gij ook gaat.” Jozua 1:9

Schaamte: Als je naar de Heer kijkt, kun je niet ook naar jezelf kijken: “Wie naar Hem omziet, straalt, en hun aangezicht zal nooit beschaamd worden.” Psalm 34:5

Discontent

Als ik me dik voel, ben ik niet blij met hoe ik ben. Ik ben gefocust op mezelf, en ik hou niet van wat ik zie (of hoe ik me voel). Ik zou dit nooit hardop zeggen binnen gehoorsafstand van mijn twee jaar oude dochter, want ik wil haar hart beschermen. Dus wat doe ik met het mijne? Ik zeg het in mijn hoofd, of laat het los tegen mijn man, zodat ik kan rechtvaardigen dat ik me irriteer aan de kleine dingen die me voorheen nooit stoorden.

Mijn ontevredenheid helpt me meeleven met de mensen in Nehemia’s tijd. Ze waren van streek omdat ze net de woorden van de wet hadden gehoord. Ze waren getroffen door hun eigen onbekwaamheid om Gods goedheid waar te maken. Nehemia bemoedigde hen: “Wees niet neerslachtig en bedroefd, want de vreugde van de HEER is uw kracht!” (Nehemia 8:10). Misschien ben ik ontevreden omdat ik, net als de Israëlieten, weet hoe de dingen zouden moeten zijn en hoe ze niet zijn.

Maar vreugde in de Heer tilt mijn ziel boven de mist van ontevredenheid uit, en hoop verankert mijn voeten in zekerheid.

Mijn lichaam is nu misschien niet volmaakt, maar ik kan mijn pijnlijke knieën in nederigheid op de grond buigen, mijn handen in gebed samenvoegen, met mijn vingers naar boven wijzen en vol vertrouwen zeggen: “Op aarde zoals in de hemel.”

Ik kan dankbaar zijn voor wat ik nu heb (werkende benen! flexibele armen met tegengestelde duimen! ogen om te zien en oren om te horen!) en weten dat Zijn werk nog niet eens gedaan is!

Er is meer leven om hier te leven, en oneindig veel meer dan we ons kunnen voorstellen wanneer Jezus terugkomt om ons te herstellen.

Energie-opbouw

Als ik lang heb gezeten of ziek ben geweest, voel ik me “dik”, maar eigenlijk is het gewoon dat ik een opgebouwde energiereserve heb en me onevenwichtig voel. Het is als een vol ongemakkelijk gevoel, en de beste manier om de druk te verlichten is om het naar buiten te verplaatsen.

De gemakkelijkste manier is om naar buiten te gaan op een wandeling, of tien minuten huishoudelijke klusjes te doen, of een reeks squats, muur push-ups, en down dogs. Laat die energie de vrije loop!

Onbevredigde lichamelijke behoeften

Mijn maag kan opgeblazen zijn omdat ik iets heb gegeten waar mijn maag het niet mee eens was. Dit is mij jarenlang overkomen, totdat ik ontdekte dat ik gluten, pinda’s en maïs niet verdroeg vanwege hypothyreoïdie. Ik ging op een eliminatiedieet en deed allergietesten. Soms moet ik gewoon meer water drinken, meer bewegen, slapen en me concentreren op rust. De darmen raken ontstoken als een stressreactie, dus als we dat kunnen aanpakken, kunnen we meestal dat opgeblazen gevoel verminderen en terugkeren naar onze normale toestand.

Zoals een vader medelijden heeft met zijn kinderen, zo heeft de HEERE medelijden met hen die Hem vrezen. Want Hij kent onze gestalte, Hij weet, dat wij stof zijn.” Psalm 103:13-14

Maar laten we het niet te ingewikkeld maken. We zijn uit stof geboren, en tot stof zullen we wederkeren. We moeten gevoed worden met fysieke elementen, en als we die missen, laat ons lichaam ons dat weten. Zijn ontwerp voor ons is perfect. Wat een geweldige Schepper hebben we toch!

Hormonen

En dames, soms voelen we ons gewoon dik zonder goede reden. Ik voelde me elke maand vreselijk toen ik anticonceptiepillen slikte, en dat was een kunstmatig opgewekt slecht gevoel. Ik besefte het niet eens tot ik ermee stopte. Buiten de medicatie zijn hormonen een manier van leven.

Elke maandelijkse cyclus herinnert ons eraan dat we geschapen zijn om leven te scheppen (wij zijn vrouwen in het algemeen…niet dat het verhaal van elke vrouw is om een baby te baren). En zelfs als we onaangename bijwerkingen ervaren, zijn ze de manier van het lichaam om zichzelf te herschikken om leven voort te brengen.

En, ze zijn tijdelijk. In plaats van de symptomen van elke maand te vrezen, moge de Heer onze rouw veranderen in lofprijzing. Laat de golven van hormonen worden getemperd door ons anker van hoop.

“…wij die onze toevlucht hebben gezocht, zouden een sterke aanmoediging kunnen hebben om vast te houden aan de hoop die voor ons is. Wij hebben dit als een vast en betrouwbaar anker voor de ziel…” Hebreeën 6:18b-19a

Wanneer deze stukjes zelfzorg de innerlijke dialoog van “Ik haat alles (inclusief mezelf)” niet kunnen verdringen, ga ik naar 1 Johannes 3:19-20:

“En hieraan zullen wij weten dat wij de waarheid toebehoren, en zullen wij ons hart geruststellen in zijn nabijheid: Indien ons hart ons veroordeelt, God is groter dan ons hart, en Hij weet alle dingen.”

Zelfs wanneer mijn hart zegt dat ik slecht ben en dik en schandelijk, God is groter. Hij zegt dat ik goed ben omdat Hij goed is. En groter is Hij die in mij is dan hij die in de wereld is. Groter is Hij die in jou is omdat je geliefd bent. En je bent niet dik, ook al voel je je zo.

Reflect and Respond

  1. Heeft u dagen dat u zich “dik” voelt?

  2. Kunt u eruit halen welke emoties u werkelijk voelt (boos, verdrietig, gefrustreerd, uitgeput)?

  3. Kunt u die emoties plaatsen tegenover de waarheid van het evangelie? Als u dat niet kunt, zet ze dan in de spreekwoordelijke prullenbak. Laat ze geen ruimte innemen in uw hart en u niet bezwaren. Kijk naar het gezicht van Jezus en schaam je nooit.

    *Diep er meer in met Liefde voorbij het uiterlijk: Een 5 weken durende Bijbelstudie over Lichaamsbeeld!

Plaats een reactie