UnderstandingPrejudice.org: Az előítéletek pszichológiája

A kontakthipotézis

Az előítéletek csökkentésének egyik legjobban vizsgált technikája a csoportközi kontaktus (Hewstone & Brown, 1986). Gordon Allport (1954, 281. o.) The Nature of Prejudice (Az előítélet természete) című könyvében a következő hipotézist állította fel:

Az előítélet (hacsak nem gyökerezik mélyen az egyén jellemstruktúrájában) csökkenthető a többségi és kisebbségi csoportok közötti egyenlő státuszú érintkezéssel a közös célok elérése érdekében. A hatás nagymértékben fokozódik, ha ezt a kapcsolatot intézményi támogatás (azaz törvény, szokás vagy helyi légkör) szentesíti, és feltéve, hogy olyan jellegű, amely a két csoport tagjai között közös érdekek és közös emberség érzékeléséhez vezet.”

Ez az állítás, amely ma már széles körben “kontaktushipotézis” néven ismert, széles körű kutatási támogatást kapott. Thomas Pettigrew és Linda Tropp (2000) 25 ország 203 tanulmányának áttekintése során — 90 000 résztvevő bevonásával — megállapította, hogy a tanulmányok 94%-a alátámasztotta a kontaktushipotézist (vagyis az esetek 94%-ában az előítéletek csökkentek a csoportok közötti kapcsolat növekedésével).
Ilyen mértékű támogatás mellett miért nem szüntette meg a csoportok közötti kapcsolat az előítéleteket a társadalomból? Az előítéletek csökkentésére irányuló kontaktus alkalmazásával nem az a probléma, hogy a kontaktushipotézis téves, hanem az, hogy olyan nehéz teljesíteni az Allport által felvázolt feltételeket. Sok valós környezetben az előítéletek tüzét az egyenlőtlen státuszú csoportok – például izraeliek és palesztinok, fehérek és feketék, vagy régóta állampolgárok és friss bevándorlók – közötti konfliktus és versengés táplálja (Esses, 1998; Levine & Campbell, 1972). A verseny és az egyenlőtlen státusz körülményei között az érintkezés még növelheti is az előítéleteket, ahelyett, hogy csökkentené azokat. Például az Egyesült Államokban az iskolai deszegregáció alatt és után végzett tanulmányok áttekintésében, Walter Stephan (1986) megállapította, hogy a tanulmányok 46%-a az előítéletek növekedéséről számolt be a fehér diákok körében, 17%-uk az előítéletek csökkenéséről, a többiek pedig arról, hogy nem történt változás.
A kulcs az olyan helyzetek kialakítása, amelyek a közös célok érdekében együttműködő és egymástól függő interakciókhoz vezetnek, és az embereket a “mi és ők” helyett a “mi” kategorizálására késztetik (Desforges et al., 1991; Dovidio & Gaertner, 1999; Sherif, Harvey, White, Hood, & Sherif, 1988). Osztálytermi kutatások megállapították, hogy a kooperatív tanulási technikák növelik a tanulók önbecsülését, morálját és empátiáját a faji és etnikai megosztottságon keresztül, valamint javítják a kisebbségi tanulók tanulmányi teljesítményét anélkül, hogy a többségi csoportba tartozó tanulók teljesítménye romlana (Aronson & Bridgeman, 1979). Az egyik legkorábban vizsgált ilyen technika, a “kirakós osztályterem” a diákokat kis, fajilag különböző munkacsoportokra osztja, amelyekben minden diák egy-egy fontos információt kap a kijelölt témával kapcsolatban (ezáltal minden csoporttag nélkülözhetetlenné válik a többiek számára). A kirakós technikát eredetileg kifejezetten a faji előítéletek csökkentésére fejlesztették ki, és több évtizedes kutatások azt mutatják, hogy rendkívül hatékony a pozitív fajok közötti kapcsolatteremtés elősegítésében (Aronson & Patnoe, 1997).

Page 24 of 27

©2002-2021, S. Plous

Szólj hozzá!