Kutatási jelentésPhantom telefonjelek: An investigation into the prevalence and predictors of imagined cell phone signals

Ez a tanulmány a képzelt mobiltelefon-jelek, vagy fantom telefonjelek (PPS) sajátos jelenségének megvilágítását célozza, amelyet úgy határoznak meg, hogy az egyén egy bejövő hívást, üzenetet vagy közösségi médiaértesítést jelző telefonjelet érzékel, miközben valójában nem érkezett ilyen jel. Egy 408 amerikai állampolgár körében végzett felmérés megerősítette, hogy a PPS igen elterjedt jelenség: A válaszadók közel 50%-a jelezte, hogy hetente legalább egyszer, 63%-a pedig havonta legalább egyszer tapasztalja a PPS valamilyen formáját. További eredmények azt mutatják, hogy a telefonhasználat intenzitása, az önbevallás szerinti túlzott használat és a telefonfüggőség pozitív kapcsolatban áll a PPS gyakoriságával. Ezeknek az eredményeknek a magyarázata az lehet, hogy az intenzív telefonhasználatból eredő krónikusan hozzáférhető sémák más jelek félreértelmezéséhez vagy jóindulatú hallucinációkhoz vezethetnek, és hogy a telefonhasználat vélt fontossága éberebbé teszi az embereket a potenciális telefonjelzésekre. A népszerűség iránti igény (NFP) a PPS erősebb előrejelzőjének bizonyult, mint a hovatartozás iránti igény, ami alátámasztja azt a feltételezést, hogy az NFP jó előrejelzője a szociálisan indukált viselkedésnek. Végül, a telefonon való elérhetőségre vonatkozó felszólító és leíró normák csak megközelítették a szignifikanciát a PPS megtapasztalásával való pozitív kapcsolatukban.

Szólj hozzá!