Brain shift, level of consciousness, and restoration of consciousness in patients with acute intracranial hematoma

Ropper nemrégiben arról számolt be, hogy az akut egyoldali tömeges elváltozások által okozott horizontális agyi eltolódás szoros korrelációt mutat a tudatállapottal, és azt javasolta, hogy a tudat helyreállítása nem valószínű, hogy a sebészeti kiürítés után bekövetkezik, ha az eltolódás nem elegendő a megfigyelt tudatcsökkenés magyarázatához. A szerzők arra törekedtek, hogy egy prospektív vizsgálatban megerősítsék a tobozeltérés és a tudatszint összefüggését, és felmérjék az agyi eltolódás mérésének prognosztikai értékét. Negyvenhat beteget (19 szubdurális hematómával, 14 intracerebrális hematómával és 13 epidurális hematómával) soroltak be egymás után a vizsgálati csoportba. Összefüggést találtak a tudatszint csökkenése és az átlagos oldalsó agyi elmozdulás szignifikáns növekedése között a tobozmirigynél (3,8 mm-ről 7,0 mm-re) és a septumnál (5,4 mm-ről 12,2 mm-re). Amikor a kimenetelét olyan betegeknél vizsgálták, akik a felvételkor bódult állapotban vagy kómában voltak, a septumeltolódás szignifikáns növekedését találták a rossz kimenetelű betegeknél, de nem volt szignifikáns kapcsolat a kimenetel és a tobozmirigy vagy az aqueductus eltolódásának mértéke között. A rossz kimenetel valószínűbb volt mindkét perimesencephalicus ciszterna vagy az ipsilaterális ciszterna kiürülése esetén, de a kontralaterális ciszterna esetében nem, bár ez a különbség nem érte el a statisztikai szignifikanciát. Ezek az eredmények nem támasztják alá az agyi eltolódás értékét, mint független prognosztikai tényezőt az akut egyoldali tömeges elváltozás kiürítése után. A műtétre vonatkozó döntésnek és a prognózis meghatározásának inkább olyan megalapozott kritériumokon kell alapulnia, mint a klinikai vizsgálat, a beteg életkora és a sérülés mechanizmusa.

Szólj hozzá!