A Shell véglegesíti a Martinez-finomító eladását

Figyelmeztetés

A vállalatok, amelyekben a Royal Dutch Shell plc közvetlenül és közvetve befektetésekkel rendelkezik, különálló jogi személyek. Ebben a közleményben a “Shell”, a “Shell csoport” és a “Royal Dutch Shell” kifejezéseket néha a könnyebbség kedvéért használjuk, amikor a Royal Dutch Shell plc-re és leányvállalataira általában hivatkozunk. Hasonlóképpen a “mi”, “minket” és “miénk” szavak is használatosak a leányvállalatokra általánosságban vagy a nekik dolgozókra való hivatkozáskor. Ezeket a kifejezéseket akkor is használjuk, ha a konkrét vállalat vagy vállalatok azonosítása nem szolgál hasznos célt. A ”leányvállalatok”, a ”Shell leányvállalatok” és a ”Shell vállalatok” ebben a közleményben olyan vállalatokra utalnak, amelyek felett a Royal Dutch Shell plc közvetlenül vagy közvetve ellenőrzést gyakorol. Azokra a szervezetekre és jogi személyiséggel nem rendelkező megállapodásokra, amelyek felett a Shell közös irányítást gyakorol, általában “közös vállalkozások”, illetve “közös tevékenységek” néven hivatkoznak. Azokra a szervezetekre, amelyek felett a Shell jelentős befolyással rendelkezik, de sem irányítással, sem közös irányítással nem rendelkezik, “társult vállalkozások” néven hivatkoznak. A “Shell-részesedés” kifejezés az egyszerűség kedvéért a Shell által egy vállalkozásban, partnerségben vagy vállalatban birtokolt közvetlen és/vagy közvetett tulajdoni részesedést jelöli, minden harmadik fél részesedésének kizárása után.

Ez a közlemény a Royal Dutch Shell pénzügyi helyzetére, működési eredményére és üzleti tevékenységére vonatkozó, jövőre vonatkozó kijelentéseket tartalmaz. A történelmi tényekre vonatkozó kijelentéseken kívül minden más kijelentés jövőre vonatkozó kijelentésnek minősül vagy minősülhet. A jövőre vonatkozó kijelentések olyan jövőbeli várakozásokra vonatkozó kijelentések, amelyek a vezetőség jelenlegi várakozásain és feltételezésein alapulnak, és olyan ismert és ismeretlen kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak, amelyek miatt a tényleges eredmények, teljesítmények vagy események lényegesen eltérhetnek az ezekben a kijelentésekben kifejezett vagy feltételezettektől. A jövőre vonatkozó kijelentések közé tartoznak többek között a Royal Dutch Shell piaci kockázatoknak való lehetséges kitettségére vonatkozó kijelentések, valamint a vezetőség várakozásait, meggyőződéseit, becsléseit, előrejelzéseit, előrejelzéseit és feltételezéseit kifejező kijelentések. Ezeket a jövőre vonatkozó kijelentéseket az olyan kifejezések és kifejezések használatával lehet azonosítani, mint a “várható”, “hiszem”, “lehet”, “becslés”, “várakozás”, “célok”, “szándékozom”, ”lehet”, ”célok”, ”kilátások”, ”terv”, ”valószínűleg”, ”projekt”, ”kockázatok”, ”ütemterv”, ”törekszünk”, ”kellene”, ”cél”, ”lesz” és hasonló kifejezések. Számos olyan tényező van, amely befolyásolhatja a Royal Dutch Shell jövőbeli tevékenységét, és amely miatt az eredmények lényegesen eltérhetnek a jelen közleményben foglalt, jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól, beleértve (korlátozás nélkül): (a) a nyersolaj és a földgáz áringadozásai; (b) a Shell termékei iránti kereslet változásai; (c) árfolyam-ingadozások; (d) fúrási és termelési eredmények; (e) tartalékbecslések; (f) piaci részesedésvesztés és iparági verseny; (g) környezeti és fizikai kockázatok; (h) a megfelelő potenciális felvásárlási ingatlanok és célpontok azonosításával, valamint az ilyen tranzakciók sikeres tárgyalásával és lezárásával kapcsolatos kockázatok; (i) a fejlődő országokban és nemzetközi szankciókkal sújtott országokban folytatott üzleti tevékenység kockázata; (j) a jogalkotási, adóügyi és szabályozási fejlemények, beleértve az éghajlatváltozással kapcsolatos szabályozási intézkedéseket; (k) a különböző országok és régiók gazdasági és pénzügyi piaci feltételei; (l) politikai kockázatok, beleértve a kisajátítás és a kormányzati szervekkel kötött szerződések feltételeinek újratárgyalása, a projektek jóváhagyásának késedelme vagy előrehaladása, valamint a megosztott költségek megtérítésének késedelme; és (m) a kereskedelmi feltételek változásai. Nincs biztosíték arra, hogy a jövőbeni osztalékfizetések megfelelnek a korábbi osztalékfizetéseknek vagy meghaladják azokat. A jelen közleményben szereplő valamennyi jövőre vonatkozó kijelentés teljes egészében kifejezetten minősül az ebben a szakaszban szereplő vagy hivatkozott óvatosságra intő kijelentésekkel. Az olvasóknak nem szabad túlzottan megbízniuk a jövőre vonatkozó kijelentésekben. A jövőbeli eredményeket befolyásoló további kockázati tényezőket a Royal Dutch Shell 2018. december 31-én véget ért évre vonatkozó 20-F kiadványa tartalmazza (elérhető a www.shell.com/investor és a www.sec.gov oldalon). Ezek a kockázati tényezők is kifejezetten minősítik a jelen közleményben szereplő valamennyi előretekintő kijelentést, és azokat az olvasónak figyelembe kell vennie. Az egyes jövőre vonatkozó kijelentések csak a jelen közlemény időpontjában, 2020. február 1-jén érvényesek. Sem a Royal Dutch Shell plc, sem leányvállalatai nem vállalnak kötelezettséget arra, hogy új információk, jövőbeni események vagy egyéb információk következtében nyilvánosan frissítsék vagy felülvizsgálják a jövőre vonatkozó kijelentéseket. E kockázatok fényében az eredmények lényegesen eltérhetnek a jelen közleményben szereplő, a jövőre vonatkozó kijelentésekben foglaltaktól, azoktól, amelyeket a jelen közleményben szereplő, jövőre vonatkozó kijelentések tartalmaznak, vagy amelyekből következtetni lehet rájuk.

A jelzett működési költségszinergiák tekintetében az ilyen megtakarítások és a beszerzési kiadások hatékonysága magában foglalja a méretgazdaságosságot, a specifikációk szabványosítását és a működési hatékonyságot a működési, tőke- és nyersanyagköltségek területén.

Szólj hozzá!