TutkimusraporttiFantom phone signals: An investigation into the prevalence and predictors of imagined cell phone signals

Tässä artikkelissa pyritään selvittämään kuviteltujen matkapuhelinsignaalien eli Phantom Phone Signals (PPS) -ilmiötä, joka määritellään yksilön käsitykseksi puhelinsignaalista, joka osoittaa saapuvaa puhelua, viestiä tai sosiaalisen median ilmoitusta, vaikka todellisuudessa tällaista signaalia ei ole lähetetty. Tutkimus, johon osallistui 408 yhdysvaltalaista, vahvisti, että PPS on hyvin yleinen ilmiö: Lähes 50 prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti kokevansa jonkinlaista PPS:ää vähintään kerran viikossa ja 63 prosenttia vähintään kerran kuukaudessa. Lisäksi tulokset osoittavat, että puhelimen käytön intensiteetti, itse raportoitu liiallinen käyttö ja puhelinriippuvuus ovat positiivisessa yhteydessä PPS:n esiintymistiheyteen. Selitys näille havainnoille saattaa olla se, että intensiivisestä puhelimen käytöstä johtuvat kroonisesti saatavilla olevat skeemat voivat johtaa muiden signaalien väärintulkintoihin tai hyvänlaatuisiin hallusinaatioihin, ja että puhelimen käytön koettu tärkeys tekee ihmisistä valppaampia mahdollisten puhelinsignaalien suhteen. Suosion tarve (NFP) osoittautui vahvemmaksi PPS: n ennustajaksi kuin tarve kuulua, mikä tukee oletusta, että NFP on hyvä ennustaja sosiaalisesti indusoidulle käyttäytymiselle. Lopuksi, kieltävät ja kuvailevat normit, jotka koskevat puhelimessa tavoitettavuutta, lähestyivät vain merkitsevyyttä positiivisessa suhteessa PPS:n kokemiseen.

Jätä kommentti