Practice and performance of lupus anticoagulant tests: A single centre experience

Johdanto: Lupusantikoagulantti (LA) on tunnettu tromboosin riskitekijä. LA:n oikea diagnosointi on olennaista potilaan hoidossa antikoagulaatiohoidon avulla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli dokumentoida LA:n varalta testattujen potilaiden kliiniset ja laboratorio-ominaisuudet ja arvioida laboratoriossamme käytössä olevia LA-testausmenetelmiä, jotta LA-testien tulkintaa ja raportointia voitaisiin parantaa.

Menetelmät: LA:n testeihin kuuluvat laimennettu Russellin kyykäärmeen myrkkyaika (dRVVT) ja Kaoliinin hyytymisaika (KCT). Potilaat, joiden LA-suhde (dRVVT:n seulasuhde/dRVVT:n vahvistussuhde) oli ≥1,2, katsottiin LA-positiivisiksi riippumatta KCT-tuloksista. KCT:tä pidettiin positiivisena, jos KCT-seulontakokeessa havaittiin pidentymä, joka ei korjaantunut sekoitettaessa normaaliin plasmaan.

Tulokset: 577 potilaan tuloksista 295 oli normaaleja, 178 oli KCT-positiivisia ja dRVVT-negatiivisia ja 104 LA-positiivisia. Tromboosia, sidekudossairauksia (CTD) ja huonoja synnytystapahtumia todettiin 13 %:lla, 16 %:lla ja 44 %:lla normaaleista potilaista, 9 %:lla, 22 %:lla ja 49 %:lla KCT+-potilaista ja 23 %:lla, 37 %:lla ja 17 %:lla LA+-potilaista. Kun dRVVT-seulan suhdelukuja arvioitiin tarkemmin, 431:llä oli suhdeluku <1,1, 59:llä suhdeluku oli välillä 1,1-1,2 ja 87:llä suhdeluku >1,2. Positiivisia LA-tuloksia todettiin 3 %:lla, 29 %:lla ja 87 %:lla potilaista, joiden dRVVT-seulontasuhteet olivat <1,1, 1,1-1,2 ja >1,2.

Päätelmät: LA+-potilailla tromboosin ja CTD:n esiintyvyys oli suurempi kuin normaaleilla ja vain KCT-positiivisilla potilailla. Normaalien ja KCT+-potilaiden kliinisissä ominaisuuksissa ei ollut merkittävää eroa, mikä viittaa siihen, että väärien positiivisten KCT-tulosten määrä on suuri. Koska KCT:n varmistavaa testausta ei käytetä laajalti, olisi harkittava mahdollisuutta käyttää toista LA-seulontatestimenetelmää. DRVVT-testauksen osalta varmistustesti olisi tehtävä vain potilaille, joilla on pitkittynyt dRVVT-seulontatulos, jota ei ole korjattu sekoitettaessa normaaliin plasmaan, kuten kansainvälisen tromboosi- ja hemostaasiyhdistyksen LA-testausta koskevissa ohjeissa edellytetään. Tällä käytännöllä ei ainoastaan vähennetä merkittävästi kustannuksia, vaan vältetään myös diagnostinen sekaannus.

Jätä kommentti