Onko aitoustodistuksesi sen paperin arvoinen, jolle se on painettu?

Aiheeseen liittyvä: Aiheet: Taiteen provenienssi: What It Is and How to Verify It

Oletko taiteilija, joka haluaa liittää COA:t taiteeseesi? Oletko keräilijä, jolla on kysymyksiä COA:sta? Konsultoin säännöllisesti kaikissa COA:han liittyvissä kysymyksissä. Lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai soita numeroon 415.931.7875 sopiaksesi tapaamisesta, jos sinulla on kysyttävää siitä, onko aitoustodistus pätevä vai ei tai millaisia tietoja pätevän aitoustodistuksen tulisi sisältää.

***

Kysymys: Pitäisikö keräilijän hankkia aitoustodistus (Certificate of Authenticity, COA), kun hän ostaa taideteoksen? Vai pitäisikö todistus lähettää erikseen sen jälkeen, kun hän on ostanut taideteoksen? Kuka näitä todistuksia kirjoittaa ja mikä tekee niistä päteviä? Syy, miksi kysyn, on se, että ostin kaksi rajoitetun painoksen taidegrafiikkaa verkkotaidegalleriasta ja odotin, että galleria toimittaisi aitoustodistukset taiteen mukana. Molemmissa tapauksissa he lähettivät taideteokset, mutta eivät todistuksia. Galleria sanoi postittavansa todistukset minulle, mutta en ole vielä saanut niitä. Auttakaa minua siis ymmärtämään aitoustodistukset.

A: Aluksi sinun on tiedettävä, mikä aitoustodistus eli Certificate of Authenticity eli COA on, koska kaikenlaisia aitoustodistuksia on liikkeellä, sekä aitoja että väärennettyjä. Niitä on kaikenlaisen taiteen mukana, ja niitä tarjoavat galleriat, yksityiset myyjät, taiteilijat, verkkosivustot ja huutokaupat, erityisesti nettihuutokaupat kuten eBay ja LiveAuctioneers. Ja sinun on nähtävä se ENNEN kuin ostat taideteoksen, ei sen jälkeen – riippumatta siitä, mitä perusteluja myyjä esittää tai millaisia lupauksia hän antaa. Ellei aitoustodistus ole peräisin taiteilijalta, joka on luonut taideteoksen, taideteoksen kustantajalta (jos kyseessä on rajoitettu painos), taiteilijan vakiintuneelta jälleenmyyjältä tai asiamieheltä (ei satunnaiselta ulkopuoliselta jälleenmyyjältä tai jälleenmyyjältä) tai taiteilijan tunnustetulta asiantuntijalta, ja ellei se ole tämän allekirjoittama, todistus on todennäköisesti melko merkityksetön.

Aidon COA:n on sisällettävä erityisiä kuvailevia yksityiskohtia taiteesta, kuten mikä on taiteen väline (maalaus, veistos, digitaalinen vedos jne.), taiteilijan tai kustantajan (tai molempien) nimi, taiteen tarkka nimi tai aihe, mitat, tiedot painoksen koosta, jos kyseessä on rajoitettu painos (sekä kyseisen teoksen erityinen numero), aiempien omistajien nimet (tarvittaessa) ja tarvittaessa sellaisten hakuteosten tai muiden lähteiden otsikot ja nimikkeet, jotka sisältävät joko erityistä tai asiaan liittyvää tietoa kyseisestä taideteoksesta tai sen tuottaneesta taiteilijasta. Myös kuvat kyseisestä taideteoksesta ovat hyviä. Todistuksen laatineen ja allekirjoittaneen henkilön tai tahon titteli ja pätevyys sekä yhteystiedot olisi myös mainittava, ja sekä yhteystietojen että pätevyyden PITÄÄ olla todennettavissa.

Virallista aitoustodistusta ei välttämättä tarvita taideteoksen aitouden todistamiseksi. Mikä tahansa voimassa oleva kuitti, kauppakirja tai todiste ostosta joko suoraan taiteilijalta tai vahvistetulta ja vakiintuneelta jälleenmyyjältä, jälleenmyyjältä, kustantajalta tai taiteilijan edustajalta tai asiamieheltä riittää. Hyväksyttävää on myös taiteilijan tunnustetun auktoriteetin tai asiantuntijan tekemä arvio, jossa on lausunto tai takuu aitoudesta. Aina kun kyse on aitoudesta, hyväksytään ainoastaan kyseisen taiteen ja taiteilijan TUNNUSTETUN tai PÄTEVÄN asiantuntijan lopulliset lausunnot tekijänoikeudesta, ei epävirallisia lausuntoja, mielipiteitä tai satunnaisia hinta-arvioita, jotka ovat peräisin keneltä tahansa, joka sattuu ostamaan tai myymään tai arvioimaan tai muutoin käymään kauppaa taiteilijan satunnaisilla teoksilla.

Tässä ei voi koskaan olla liian varovainen. Aitoustodistukset voivat olla ongelmallisia; jotkut ovat periaatteessa arvottomia ja toiset jopa vilpillisiä. Valitettavasti monet ihmiset uskovat, että taide, jolla on aitoustodistus, on automaattisesti aitoa, mutta näin ei todellakaan ole. Ensinnäkin mikään laki ei määrää, kuka on tai ei ole pätevä kirjoittamaan aitoustodistuksia, paitsi harvoissa tapauksissa. Ei myöskään ole olemassa mitään standardia siitä, millaisia lausuntoja, tietoja tai asiakirjoja aitoustodistuksen on sisällettävä. Toisin sanoen kuka tahansa voi kirjoittaa aitoustodistuksen riippumatta siitä, onko hänellä pätevyys siihen vai ei. Aivan kuin tämä ei olisi vielä tarpeeksi paha asia, häikäilemättömät myyjät väärentävät toisinaan virallisen näköisiä asiakirjoja tai aitoustodistuksia ja käyttävät niitä joko myydäkseen suoranaisia väärennöksiä tai antaakseen väärää kuvaa olemassa olevista taideteoksista tärkeämpinä tai arvokkaampina kuin ne todellisuudessa ovat. Nykyään kuka tahansa voi ostaa netistä houkuttelevia aitoustodistusmalleja ja vain täyttää tyhjät kohdat. Kaiken kukkuraksi merkityksettömiä tai väärennettyjä COA:ita on annettu jo vuosikymmeniä, joten älä automaattisesti oleta, että esimerkiksi vuodelta 1955 peräisin oleva COA on aito vain siksi, että se on vanha.

Erityinen tilanteesi ei kuulosta hyvältä, koska myyjä sanoo, että taideteoksella on aitoustodistukset, mutta ei ole vielä näyttänyt tai lähettänyt niitä. Tässä vaiheessa rahojen takaisin saamisen yrittäminen lienee viisain toimintatapa. Toistan vielä, että tästä lähtien varmista, että näet kaikki tiedot ja asiakirjat, joita myyjä väittää sinulla olevan, ENNEN kuin ostat taidetta. Muista, että jos taideteoksen mukana oletetaan tulevan aitoustodistus, sen lisäksi, että sinun pitäisi pystyä tarkastamaan se kokonaisuudessaan etukäteen ja lukemaan ja tarkistamaan ja vahvistamaan, että se on todella pätevä, sen pitäisi myös olla taideteoksen mukana, kun saat sen. Älä koskaan hyväksy myyjän lupauksia tai väitteitä todeksi näkemättä ensin todisteita ja varmistamatta niitä. Varmista aina, että saat rahanpalautustakuun.

Alempana on muutamia lisävihjeitä, jotka kannattaa pitää mielessä, kun sinulle kerrotaan, että taideteoksella on aitoustodistus:

* Ennen kaikkea katso, lue, ymmärrä ja vahvista aina kaikki aitoustodistuksen sisältämät tiedot ENNEN kuin ostat taideteoksen.

* Kaikkien aitoustodistusten on oltava alkuperäisiä asiakirjoja, jotka taiteilijat tai aitoustarkastajat ovat allekirjoittaneet käsin – EI valokopioita. Häikäilemättömien myyjien tiedetään ottaneen laillisia todistuksia, väärentäneen niitä eri tavoin, valokopioineen niitä ja käyttäneen niitä ”aitouden vahvistamiseen” taideteoksista, joita niitä ei ole koskaan tarkoitettu aitouden vahvistamiseen.

* Aidossa aitoustodistuksessa on kuvattava täydellisesti ja tarkasti taideteos, jonka aitouden se todistaa, mukaan lukien, mutta ei rajoitetusti, taideteoksen koko, taideaineisto, väline (maalaus, vesiväri, rajoitettu painos tms.), päiväys, teoksen otsikko, aihe, painoksen suuruusluokka (mukaan luettuna kyseisen teoksen tietty numero) ja niin edelleen. Ei pitäisi olla epäilystäkään siitä, että COA kuvaa yhtä ja vain yhtä taideteosta – sitä, jonka ostamista harkitset.

* Alkuperäisiä kuitteja suoraan taiteilijoilta tai tunnustetuilta gallerioilta, jotka edustavat taiteilijoita tai jotka tunnetusti edustavat taiteilijoita, voidaan myös pitää todisteena tai aitoustodistuksena siitä, että taideteos on kyseisen taiteilijan. Myös suoraan taiteilijoilta tulleita kirjeitä tai kirjeenvaihtoa, joissa mainitaan taide, viitataan siihen tai kuvataan sitä, voidaan pitää todisteena.

* Jos taidetta myydään verkossa, pyydä ja tutustu tarjottuun täydelliseen COA:han tai dokumentaatioon eikä vain osaan siitä. Pyydä myyjää lähettämään sähköpostitse valokuvia tai skannauksia täydellisistä asiakirjoista, ei vain osista niistä.

* Kaikki aitoustodistuksessa esiintyvät ehdolliset lausekkeet, kuten ”harkintamme mukaan…” tai ”uskomme, että…”, ovat varoitusmerkkejä siitä, että taideteos on parhaimmillaan vain taiteilijan käsialaa (mikä ei ole aitoustodistus) ja pahimmillaan siitä, että taideteos saattaa olla väärennös. Ainoa pätevä aitoustodistus on taiteilijan tunnustetun ja arvostetun asiantuntijan omakätisesti allekirjoittama todistus, jossa todetaan yksiselitteisesti, että taide on sen taiteilijan käsialaa, jonka signeeraus siinä on.

* Pätevän aitoustodistuksen tulisi sisältää todennettavissa olevia dokumentoituja todisteita, viitteitä, selityksiä tai todistusaineistoa siitä, miksi taideaineisto on aitoa.

* Jos sinulla on kysyttävää aitoustodistuksesta, ota yhteyttä todistuksen laatineeseen henkilöön ja hanki vastaukset ENNEN kuin ostat taiteen. Myös yhteydenotto myyjään vastausta varten on aina suositeltavaa.

* Jos aitoustodistuksessa ei ole allekirjoittajan yhteystietoja tai allekirjoitusta ei voi tunnistaa, otat riskin ostamalla taideteoksen.

* Jos aitoustodistuksen yhteystiedot eivät ole enää voimassa tai ne ovat vanhentuneet, ota yhteyttä taiteilijan nykyiseen auktoriteettiin tai asiantuntijaan. Jos todistuksen on kirjoittanut tunnettu, tunnustettu ja arvostettu taiteilijan (elävä tai muu) auktoriteetti, se on hyvin todennäköisesti riittävä todiste siitä, että taide on aito riippumatta siitä, kuinka kauan sitten se on kirjoitettu.

* Lausunto, jonka mukaan taideteos on aito, EI ole pätevä todiste aitoudesta, ellei sitä ole allekirjoittanut taiteilijan tunnettu ja arvostettu auktoriteetti. Kyseisen auktoriteetin pätevyys olisi joko mainittava todistuksessa tai sen olisi oltava muulla tavoin saatavilla, saatavissa viitteistä tai verkosta ja helposti löydettävissä ja tarkistettavissa.

* Todistus, jossa ei ole riittäviä yhteystietoja lausuntoja antavasta henkilöstä tai yrityksestä tai jossa on vain tunnistamaton tai lukukelvoton allekirjoitus, ei välttämättä ole pätevä. Lukukelvottomia allekirjoituksia tai puutteellisia yhteystietoja ei hyväksytä. COA:n allekirjoittajan, lähteen ja alkuperän on oltava jäljitettävissä, jotta taidetta koskevat lausunnot voidaan vahvistaa.

* Todistuksissa, jotka koskevat sellaisten tunnettujen taiteilijoiden taidetta, jotka ovat tuottaneet suuria määriä taidetta, kuten Warholin, Picasson, Chagallin tai Miron, on mainittava taideteosten tarkat nimet, taideteokset luetteloivien viitekirjojen nimet, taideteosten valmistuspäivämäärät, kustantajien nimet (jos kyseessä on rajoitettu painos), painosten koot (jos kyseessä on rajoitettu painos) ja taideteosten tarkat mitat. Mukana on hyvä olla myös aiempien omistajien nimet, taidetta aiemmin myyneiden jälleenmyyjien tai gallerioiden nimet, tiedot huutokaupoista, joissa taidetta on myyty, kuvia taiteesta ja muita asiaankuuluvia tietoja, jotka liittyvät suoraan taiteen historiaan ja aitouteen.

* KAIKKI Warholin, Picasson, Chagallin, Miron ja monien muiden kuuluisien tai tunnettujen taiteilijoiden rajoitetusti painetut taidegrafiikat on dokumentoitu kirjoissa, joita kutsutaan Catalogues raisonneiksi. Jos jostakin taiteilijasta on olemassa catalogue raisonne, aitoustodistukseen PITÄÄ merkitä kyseisen taideteoksen vastaava luettelonumero tai merkintä.

* Aina kun aitoustodistus ei täytä kaikkia edellä mainittuja vaatimuksia, ostaessasi taideteoksen olet vaarassa.

(Taide: Tsherin Sherpa)

Jätä kommentti