Miten käsitellä vastakkainasettelua työpaikalla

Meille kaikille on käynyt jossain vaiheessa niin: töissä syntyy konflikti, jonka haluaisimme kohdata suoraan, mutta emme ole aivan varmoja, miten tehdä se ilman, että kollegamme suuttuvat tai järkyttyvät. Usein, kun kohtaamme välttämättömän konfliktin työssä, voimme syyllistyä siihen, että pelkäämme pahinta ja sitten ilmentää tätä pelkoa negatiivisesti ohjatuilla toimillamme. Lähestymällä vaikeimpia sosiaalisia vuorovaikutustilanteita tunneälykkäästi voimme varmistaa, että jopa vastakkainasetteluista voi tulla tuottavia, positiivisia prosessin osia.

Me käymme vaikeita keskusteluja lähes kaikilla elämän osa-alueilla, usein aktiivisena keinona parantaa ihmissuhteitamme, joten on tärkeää, ettemme kaihda niitä myös töissä.

Me kaikki unelmoimme aidosti sopusointuisesta työpaikasta, jossa mikään ulkopuolinen vaikutus ei häiritse luovan ajattelun tiloja, mutta näin käy tietysti harvoin tosielämässä. Vastakkainasettelut ovat väistämätön osa työprosessia, mutta parantamalla lähestymistapaa niiden ei tarvitse kantaa mukanaan odottamiamme negatiivisia konnotaatioita.

Johtajasta aina ketjun loppupäähän asti, kun asetat tavan käsitellä vastakkainasetteluja empatian, tarkkaavaisuuden ja tunneälyn avulla, voit parantaa työpaikkasi prosesseja mittaamattomasti.

Obgelman määrittely

Mutta mitä vastakkainasettelu tarkalleen ottaen on? Kun kuulemme tuon sanan, kuvittelemme usein riidan, purkauksen tai konfliktin, joka on mennyt liian pitkälle, jotta sitä voitaisiin ratkaista kunnolla. Päinvastoin, vastakkainasettelujen ei ole pakko olla täynnä vihaa tai kohonneita tunteita. Skenaarion uudelleenmuotoilu myönteiseksi voi auttaa pitkälle vähentämään odotuksiamme niiden vaikeudesta.

Kohtaamista lähestyessäsi ajattele sitä välttämättömänä ja terveenä tapana parantaa työskentelyäsi kyseisen henkilön kanssa. Osoitatko heidän puutteensa? Oikein tehtynä voit olla henkilö, joka auttaa häntä voittamaan henkilökohtaisen esteen ja etenemään eteenpäin kehityksessään. Ehkäpä kyseenalaistat, miksi jotakin asiaa ei tehty oikein tai ajallaan? Mene eteenpäin odottaen täysin järkevää selitystä, ja huomaat, että ratkaisu tarjoutuu paljon helpommin myöhemmin.

Tietysti jotkin vastakkainasettelut ovat välttämättä vaikeampia kuin toiset. Jos kyseessä on arkaluonteinen aihe, joka voi suututtaa kumpaakin osapuolta, on tärkeää lähestyä sitä harkitusti. Miten siis muuttaa etukäteen terveeksi vastakkainasetteluksi se, mikä voisi paisua konfliktikierteeksi?

Vaiheet, joihin kannattaa ryhtyä

Hyväksy vertaisesi
Kohtaamisen vatvominen auktoriteettiketjussa ylöspäin voi usein saada vastapuolen tuntemaan itsensä aliarvostetuksi. Ongelmien käsitteleminen vertaisilta toisille synnyttää kunnioitusta, luottamusta ja rauhallisemman tilan, jossa ratkaisujen syntyminen on helpompaa. Jos ongelma voidaan ratkaista ennen kuin ylempi henkilöstö otetaan mukaan, tee niin! Jos olet ylempi toimihenkilö, joka saa valituksen, tarkista vielä kerran, että tiimissä on tehty kaikki mahdollinen ongelman ratkaisemiseksi, ennen kuin ryhdyt sovittelemaan.

Määrittele ongelma selkeästi

Ennen kuin ryhdyt vastakkainasetteluun, määrittele selkeästi, mitä haluat keskustelulla saavuttaa. Mikä oli se seikka, joka johti tähän? Selventäkää käsiteltävä ongelma mielessänne rauhallisesti, ytimekkäästi ja selkeäpiirteisesti ja varmistakaa, ettei negatiivisuus tai tunnereaktio sumenta arvostelukykyänne. Mikä on ihanteellinen lopputulos? Yritä etukäteen kuvitella itsellesi paras mahdollinen ratkaisu, jolloin sinulla on jotain positiivista tavoiteltavaa keskustelujen aikana.

Valitse neutraali maaperä

Olet luultavasti ollut tässä tilanteessa: sinut kutsutaan toimistoon tai kokoushuoneeseen kahdenkeskistä keskustelua varten. Kun kävelit kohti tuota kokousta, olitko huoleton ja rento vai olitko täynnä huolta? Kohtaamisten puitteilla on merkitystä siihen, miten kukin ihminen suhtautuu niihin. Jos mahdollista, vältä virallisia tapaamisia ja suosi kahvittelua neutraalissa, mutta yksityisessä tilassa. Kun kumpikin tuntee olonsa yhtä mukavaksi kuin toinenkin, on vähemmän mahdollisuuksia pelokkaisiin tunnereaktioihin.

Logiikan ja tunteiden yhdistäminen

Olet saanut paikan ja määritellyt ongelman selkeästi, miten nyt hoidat itse kohtaamisen? Avainasemassa on tasapainon löytäminen loogisen ja emotionaalisen reaktion välillä. Jos jompaakumpaa on liikaa, et pääse kumpaakaan osapuolta tyydyttävään lopputulokseen, joten yritä olla mahdollisimman selkeä ja asiallinen, mutta ota aina huomioon sekä sinun että vastapuolen tunteet. Älä unohda olla sopeutumiskykyinen – puhtaasti asiallinen lähestymistapa ei välttämättä ota huomioon kollegasi tunnereaktioita ja tarpeita.

Valitse aina empatia

Asenna itsesi vastapuolen asemaan on aina avain rauhanomaiseen ratkaisuun, ja se on tunneälykkyyden pitämisen ydin. Varmista aina, että kuuntelet aidosti kaikki perustelut ja lieventävät seikat, joita vastapuoli saattaa tarjota, ja pohdi niitä syvällisesti laatiessasi suunnitelmaasi, jolla etenet vastakkainasettelusta eteenpäin. Tuloksena on, että voitte molemmat poistua vuorovaikutuksesta ymmärrettyinä ja hyväntuulisina.

Ratkaisu

Yksi asia, joka monissa työpaikoilla tapahtuvissa vastakkainasetteluissa voi unohtua, on se, mitä pyrit saavuttamaan. Ratkaisun on aina oltava tavoitteena, kun konfliktia yritetään ratkoa, sen sijaan, että vain hutkitaan ongelmia, joita voi esiintyä jatkossakin. Avain hyvään ratkaisuun on sellainen, joka sopii molemmille osapuolille ja jolla on selkeästi saavutettavissa oleva matka. Älkää siis vain nimeäkö päämäärää, vaan tehkää yhteistyötä ja päättäkää yhdessä, miten päämäärää kohti voidaan työskennellä. Vältä asettamasta määräaikoja parannuksille – sen sijaan tue asianomaista henkilöä hänen matkallaan ongelman ratkaisemiseen jokaisessa vaiheessa. Tee omastasi avoin ovi kysymyksille ja neuvoille, ja konfliktitarpeita syntyy vähemmän, kun työskentelette eteenpäin.

Tarkistuslista

Pikakeino muistaa vaiheet onnistuneeseen kohtaamiseen:

  • Aloita rauhallisesti
  • selvitä ongelma
  • Valitse neutraali tila
  • Pyydä juttelemaan
  • Käsittele asiaa
  • Hae ratkaisua
  • Kiitä, että kuuntelit

Haluatko pysyä ajan tasalla tunneälyyn liittyvistä uutisista ja ominaisuuksista? Tilaa blogimme klikkaamalla tästä

Jätä kommentti