Marquetten aloite Hispanic-Serving Institution

Mikä on ”HSI”?

Termi ”Hispanic-Serving Institution” (HSI) on liittovaltion määrittelemä nimitys, joka on määritelty korkeakoululaissa. Se edellyttää, että oppilaitokset ovat 2- tai 4-vuotisia akkreditoituja korkeakouluja, että niissä opiskelee merkittävä osa vähävaraisista opiskelijoista ja että 25 prosenttia niiden täysipäiväisistä perustutkinto-opiskelijoista on latinalaisamerikkalaisia. Kun oppilaitos saa HSI-statuksen, se on oikeutettu hakemaan liittovaltion V osaston varoja.

Yhdysvalloissa on yli 500 HSI-statuksen saanutta oppilaitosta, mutta hyvin vähän keskilännessä. Vaikka ne muodostavat vain pienen prosenttiosuuden kaikista korkeakouluista, niissä opiskelee noin kaksi kolmasosaa kaikista maan latinalaisamerikkalaisista opiskelijoista.

HSI:t ovat myös erittäin monimuotoisia. Korkeakouluissa opiskelee paitsi suurin osa maan latinalaisamerikkalaisista opiskelijoista myös huomattava määrä muita historiallisesti syrjäytyneitä ryhmiä: lukuvuoden 2017-18 tietojen perusteella korkeakouluissa opiskelee 22 prosenttia kaikista afroamerikkalaisista korkeakouluopiskelijoista, 29 prosenttia kaikista Havaijin ja Tyynenmeren saarten alkuperäiskansojen opiskelijoista, 20 prosenttia kaikista Amerikan alkuperäiskansojen opiskelijoista ja 40 prosenttia Aasian ja Amerikan opiskelijoista.

*Huomautus terminologiasta: ”Latino/a” (tai sukupuolineutraalimpi termi ”latinox”) viittaa Yhdysvalloissa asuviin henkilöihin, joiden syntyperä on peräisin Latinalaisesta Amerikasta. Monet opiskelijat käyttävät mieluummin termiä latinx, mutta Higher Education Act -laissa, jossa määritellään Hispanic-Serving Institutions, käytetään termiä Hispanic. Lisäksi liittovaltion hallitus käyttää väestölaskennassa termejä hispanic ja latino vaihdellen. Yksimielisyyden puuttuessa ja ollaksemme osallistavia terminologiassamme käytämme usein molempia termejä.

Miksi HSI-nimitys on tärkeä Marquettelle?

Alliedustettujen ja pienituloisten opiskelijoiden palveleminen on asia, joka liittyy Marquetten tehtävän ytimeen katolisena jesuiittalaitoksena. Pyhä Ignatius, jesuiittojen perustaja, kuvasi kouluja panoksena siihen, mitä hän kutsui koko yhteiskunnan ”yhteiseksi hyväksi”. Hän halusi jesuiittojen palvelevan palvelutyössään kaikkia apua tarvitsevia yhteiskunnallisesta asemasta tai sosioekonomisesta luokasta riippumatta.

Jesuiittayliopistona sijaintimme kaupungissa oli strateginen ja keskeinen tehtävämme palvella perinteisesti heikossa asemassa olevia. Meillä on historiaa ensimmäisen sukupolven korkeakouluopiskelijoiden palvelemisessa, ja olemme sitoutuneet siihen. Itse asiassa maahanmuuttajien lasten kouluttaminen oli yksi tärkeimmistä syistä siihen, että piispa John Martin Henni perusti katolisen korkeakoulun Milwaukeen kaupunkiin. Marquetten ohjaavat arvot kehottavat meitä myös vaalimaan osallistavaa, monipuolista yhteisöä.

Mitä hyötyjä on siitä, että meistä tulee HSI ja että monipuolistamme kampustamme muilla tavoin?

Kampuksen monimuotoisuus tekee meistä parempia ja vahvempia. Se antaa meille mahdollisuuden olla innovatiivisia ja luovia. Mitä enemmän ideoita ja näkökulmia voimme tuoda kampukselle, sitä paremmat valmiudet meillä on ratkaista monimutkaisia ongelmia, jotka liittyvät elämään globaalisti verkottuneessa yhteiskunnassa.

Työnantajat etsivät lisäksi työntekijöitä, joilla on kulttuurienvälisiä ja tiimityöskentelytaitoja, globaalia tietämystä ja kokemusta sosiaalisesta vastuusta. Association for American Colleges and Universities -järjestön vuonna 2015 tekemän tutkimuksen mukaan 78 prosenttia työnantajista oli sitä mieltä, että korkeakouluissa pitäisi oppia kulttuurienvälisiä taitoja, ja 96 prosenttia työnantajista oli sitä mieltä, että korkeakoulujen pitäisi valmistaa opiskelijoita ratkaisemaan ongelmia sellaisten ihmisten kanssa, joiden näkemykset poikkeavat heidän omista näkemyksistään. Marquetten opiskelijat saavat paremmat valmiudet näillä keskeisillä aloilla lisäämällä monimuotoisuutta.

Kun saavutamme tämän tavoitteen, Marquette on oikeutettu liittovaltion Title V -rahoitukseen. Vaikka liittovaltion rahoituksen lisääminen ei olekaan syy siihen, että päätimme pyrkiä tähän tavoitteeseen, nämä varat edistävät yliopiston yleistä kehitystä, ja niitä voidaan käyttää monenlaisiin kaikkia opiskelijoita hyödyttäviin asioihin, kuten opetusmateriaaleihin, parempiin tiloihin, tiedekunnan kehittämiseen, tuutorointi- tai neuvontaohjelmiin ja muihin opiskelijoiden tukipalveluihin.

Miksi keskitymme HSI:hen juuri nyt?

Läntisen osavaltioiden välisen korkeakoulukomission (Western Interstate Commission on Higher Education) viimeisimpien tietojen mukaan lukiosta valmistuvien kokonaismäärän odotetaan pysähtyvän tasolleen seuraavan vuosikymmenen aikana, mutta värillisten opiskelijoiden osuus tulee kasvamaan, erityisesti latinalaisamerikkalaisten opiskelijoiden. Lukuvuoteen 2031-32 mennessä latinalaisamerikkalaisten lukiosta valmistuneiden osuuden odotetaan nousevan 24 prosenttiin kaikista lukiosta valmistuneista.

Eikä tämä suuntaus ole erilainen täällä kaupungissamme. Greater Milwaukee Foundationin hiljattain rahoittaman raportin mukaan latinalaisamerikkalaisten ja latinalaisamerikkalaisten yhteisön kasvu on aiheuttanut koko k-12-kouluihin ilmoittautumisen kasvun alueella vuodesta 2000 lähtien. Lukuvuonna 2016-17 latinalaisamerikkalaiset/latinalaisamerikkalaiset oppilaat muodostavat jo lähes 25 prosenttia kaikista ilmoittautuneista Milwaukeen arkkihiippakunnan katolisiin k-12-kouluihin, jotka kattavat 10 piirikuntaa Kaakkois-Wisconsinissa.

Miten pitkälle meidän on mentävä?

Kun yliopisto käynnisti tämän aloitteen keväällä 2016, perustutkinto-opiskelijoidemme määrä oli 9,7 prosenttia latinalaisamerikkalaisia/latinalaisia. Olemme nähneet valtavaa kasvua sen jälkeisinä vuosina, mutta meillä on vielä paljon tehtävää, jotta voimme nostaa latinalaisamerikkalaisten ja latinalaisamerikkalaisten opiskelijoiden kokonaismäärän 25 prosenttiin lukuvuoteen 2026-27 mennessä. Löydät viimeisimmät demografiset tietomme koostumusmittaristosta ja näet myös tilannekuvan edistymisestämme täältä.

Meneekö Marquetten ponnistelut latinalaisamerikkalaisten opiskelijoiden rekrytoimiseksi muiden taustojen opiskelijoiden rekrytoinnin kustannuksella?

Ei. Marquette on yhtä lailla sitoutunut rekrytoimaan opiskelijoita kaikista taustoista, ja se on myös ilmoittanut tavoitteekseen lisätä mustien ja alkuperäisamerikkalaisten opiskelijoiden ilmoittautumista ja opiskelijoiden säilyttämistä. Toivomme, että osa latinalaisamerikkalaisille/latinalaisamerikkalaisille opiskelijoille käyttämistämme rekrytointi- ja sitouttamisstrategioista auttaa meitä saamaan ja tukemaan enemmän opiskelijoita myös muista aliedustetuista ryhmistä.

Lue lisää ponnisteluistamme ”kaikkien äänien nostamiseksi” tästä HSI:n webinaarista, joka tallennettiin joulukuussa 2020.

Onko yliopistolla kiintiöitä vähemmistöopiskelijoille tai onko se harkitsemassa niitä?

Ei. ”Kiintiöllä” tarkoitetaan joko vähimmäismääriä tai rajoituksia tietyn rodullisen tai etnisen taustan omaavien opiskelijoiden määrälle. Marquette ei ole koskaan omaksunut tällaista käytäntöä, emmekä harkitse sitä nytkään.

Vaikka yliopisto lisää ponnistelujaan rekrytoidakseen opiskelijoita erilaisista taustoista, kaikkiin Marquetteen hakeviin opiskelijoihin sovelletaan yhtäläisiä hyväksymisvaatimuksia. Ja vaikka yliopistolla on erityistavoitteita, jotka liittyvät erilaisista taustoista tulevien opiskelijoiden rekrytointiin, sen tavoitteena on myös kasvattaa opiskelijoiden kokonaismäärää. Haluamme tehdä mahdolliseksi, että kuka tahansa pätevä opiskelija voi opiskella Marquetteen.

Miten Marquette aikoo saavuttaa tämän tavoitteen eli tulla HSI:ksi?

Vuonna 2016-17 HSI:n ohjauskomitea kokoontui tutkimaan nykykäytäntöjä ja määrittelemään tarpeita useilla eri aloilla, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, seuraaviin: yhteisölliset tiedotustoimet, opintoja edeltävät ohjelmat, rekrytointi- ja siirtoavustukset, opintosuoritusten säilyttäminen ja tukipalvelut, kampusilmapiiri, opinto-ohjelmatarjonta, rekrytointikäytännöt, rahoitustuki ja alumnien sitoutuminen. Komitean havaintojen perusteella yliopisto on muuttanut institutionaalisia käytäntöjä, lisännyt henkilöstöä keskeisillä aloilla ja parantanut ohjelmatyötä. Seuraavassa on tilannekatsaus tavoitteistamme:

  • Vahvistamme espanjankielisen ja latinalaisamerikkalaisen yhteisön tavoittelua täällä Milwaukeessa.
  • Kapasiteettimme espanjankielisen tavoittelun lisäämiseksi.
  • Lisäämme espanjankielisten ja latinalaisamerikkalaisten opiskelijoiden määrää 25 prosenttiin perustutkinto-opiskelijoista, lisäämme muiden aliedustettujen perustutkinto-opiskelijoiden ja jatko-opiskelijoiden määrää ja tuemme paremmin siirto-opiskelijoita.
  • Lisäämme opintotukea ja keräämme varoja lisähenkilöstöä ja -ohjelmia varten tarkoituksellisen varainhankinnan avulla.
  • Tarjotaan parempaa suoraa tukea aliedustetuille ryhmille.
  • Lisää mahdollisuuksia latinalaisamerikkalaisten/latinalaisamerikkalaisten opiskelijoiden sitoutumiseen ja johtajuuteen.
  • Työskennellään monimuotoisuuden lisäämiseksi opetussuunnitelmissa ja tiedekunnassa.
  • Lisätä tietoisuutta monimuotoisuuteen, osallisuuteen, tasapuolisuuteen, ennakkoluuloihin ja mikroaggressioihin liittyvistä kysymyksistä hallintohenkilöstön, tiedekunnan ja henkilökunnan keskuudessa.
  • Parempi sitoutuminen latinalaisamerikkalaisiin/latinalaisamerikkalaisiin alumneihin.

Katso edistymisemme täällä!

The HSI Network of Wisconsin

Marquette University on perustajajäsen Wisconsinin HSI-verkostossa (HSI-NOW), joka on koalitio, johon kuuluu johtajia Kaakkois-Wisconsinin korkea-asteen oppilaitoksista, jotka ovat saaneet liittovaltion Hispanic-Serving Institution (HSI) -nimityksen (Hispanic-Serving Institution, Hispanic-Serving Institution, Hispanic-Serving Institution) tai pyrkivät sitä kohti, ja jotka pyrkivät vetämään puoleensa, tukemaan, pitämään kiinni ja valmistuttamaan ali- ja aliedustettuja opiskelijoita. HSI-NOW:n jäsenoppilaitokset jakavat tietoa ja parhaita käytäntöjä, etsivät yhteistyömahdollisuuksia haasteiden ratkaisemiseksi ja toimivat resursseina laajemmalle yhteisölle. Hyödyntämällä kunkin oppilaitoksen ainutlaatuisia vahvuuksia ja luomalla keskinäisen tuen infrastruktuurin HSI-NOW rakentaa yhdessä valmiuksia valmistua yhä useammista alueen aliedustetuista opiskelijoista ja palvella aidosti kaikkia yhteisön monimuotoisia sidosryhmiä.

Jätä kommentti