Konkluusion käsite

Konkluusio on jonkin asian loppu, jonka avulla se rajataan ja täsmennetään. Usein johtopäätökseen päädytään aiheen käsittelyn jälkeen, jolloin keskustelun jälkeen ongelma selkiytyy, ja se päätetään synteesinä olevaan johtopäätökseen, jotka ovat yleensä lyhyitä ja täsmällisiä ja osoittavat ne peruskohdat, joista päästiin yhteisymmärrykseen.

Tutkimustyössä on tavallista sen jälkeen, kun on laadittu hypoteesi, jonka yritin todistaa, päättää työ henkilökohtaiseen johtopäätökseen saaduista tuloksista, jossa viitataan syntetisoivasti vaiheisiin, joita on noudatettu, jotta tulokseen on päästy, ja jotka sisältyvät teoreettiseen kehykseen. Johtopäätöstä lukevan on saatava mielikuva tehdystä tutkimuksesta ja saaduista tuloksista, mutta se ei ole tiivistelmä, jossa osa tekstissä jo siteeratuista tiedoista on otettu sanatarkasti, vaan esitettyjen tietojen looginen yhdistäminen, joka osoittaa, että saatu tulos on saatu esitetyistä tiedoista.

Logiikassa päättelyn johtopäätös on premisseistä saatu viimeinen lause, joka väittää jotakin uutta aikaisemmissa lauseissa jo tunnetuista tiedoista lähtien.

Kirjallisuudessa loppuratkaisu osuu yhteen tarinan juonen päättymisen kanssa, alun tai johdannon ja ongelman ytimen jälkeen.

Käsitettä loppuratkaisu käytetään myös yksinkertaisesti loppuna, jonkin äärellisen asian päättymisenä, esimerkiksi kun sanotaan ”hänen elämänsä on ohi” tai ”työ on päättynyt” tai ”avioliitto päättyi avioeroon”.

Loppuratkaisu on tarinan juonen loppu alun tai johdannon ja ongelman ytimen jälkeen.

Jätä kommentti